۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

بهترین راه اعمال نفوذ

آمریکاییان بهترین راه اعمال نفوذ بر افغانها را یافته اند، ویاگرا یکی از این راههاست.

پس باید مواظب بود و فریب گفته های رهبر صاحب ها را نخوریم، شاید آنها هم معتاد ویاگرای آمریکایی ها باشند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

غربیها مرام ندارند
در بالاترین سطوح از بیشرمانه ترین روشها استفاده میکنند