۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه

امنیت خوب زمینه بازسازی

نیروهای کمک به امنیت نیوزلند مستقر در بامیان می گویند که بیش از 31 ملیون دالر در سال 2008 از سوی این این تیم ( نیوزلند، سنگاپور، آمریکا) در بامیان پروژه اجرا شده یا در حال اجرا است.

والی بامیان نیز در کنفرانس گزارش دهی (دو هفته پیش) گفت بیش از 44 ملیون دالر پروژه در سال جاری در بامیان اجرا شده است.


امروز فرماندهی نیروهای پی آر تی بامیان با خبرنگاران نشست داشت تا آنان دستاوردهای ایشان را منعکس کنند، پرسیدم رقم 31 ملیون دالر کمی غیر واقع بینانه به نظر می رسد، اگر اینطور است چرا مردم در زندگی شان تغییر واقعی را احساس نمی کنند؟ مردم فکر می کنند امنیت خوب بازسازی خوب را بدنبال نداشته است؟

اما جوابات : شما به کیفیت پروژه نگاه کنید، بامیان را با جنوب مقایسه نکنید، پولهایی که آنجا به مصرف می رسد بیشتر خرج امنیت است، پولهایی که در بامیان به مصرف می رسد صرف زیربنا ( انکشاف دهات، زراعت )، معارف، صحت و حکومتداری می شود، ما بی حوصله گی مردم را درک می کنیم، پولهایی که ما مصرف می کنیم از مالیات شهروندان ماست، شما بجای سئوال از ما از دولت تان سئوال نمایید که چقدر پول برای انکشاف ولایت تان تخصیص داده است.

اما این جوابات مرا قانع نکرد، بیچاره ها گناهم نداشتند، بسیاری از تصمیم ها در بگرام یا کابل یا سفارت آمریکا گرفته می شود و اینها زیاد در جریان نیستند.

من که گیج شده ام، آمار و ارقام ملیون دالری را باور کنم، یا آنچه هر روز آنچه از زندگی مردم محروم بامیان می بینم؟

۳ نظر:

ناشناس گفت...

همچو ایینه مشو محو جمال دگران
ازدل و دیده بشو نقش خیال دگران
درجهان بال وپر خویش گشودن اموز
که پریدن نتوان با پروبال دگران
فرستنده شعر:حمید

ناشناس گفت...

به نظر می رسد که جواب بسیار عاقلانه داده است. آنها از مالیات مردم خود برای مردم ما مصرف می کنند اما دولت ما مالیات کشورهای خارجی را هم برای ما و شما روا ندارد.

اما ما تا روزی که بر شانه های دیگران باشیم خوشبخت نخواهیم شد. اما راه خود کفایی در دنیای امروز از درون همکاری و دوستی با جهان می گذرد نه از درون خصومت با جهان. آفرین بر مردم شریف و با شعور و حلیم هزاره. شما افتخار مردم افغانستان استید.


یک هموطن بذخشی تان

حبیب گفت...

مبلغ مصرف شده برای اصل پروژه بسیار کمتر از تمام کمکهای اعلام شده است . همیشه همینطور بوده است . درصد زیادی از اصل مبلغ یا گم میشود و یا صرف مسایل خدماتی گروه میشود . کاریش هم نمیشود کرد . همیشه کمکها این عوارض را هم دارند .