۱۳۸۷ دی ۴, چهارشنبه

فساد در ارگ و رسانه ها

رئیس جمهور هفته گذشته در محفل روز جهانی مبارزه با فساد اداری تلویحا" گفت که این موضوع در ارگ هم رسیده است او اشاره کرد اگر کدام مجرم یا تروریستی گرفتار می شود، چند روز بعد آن عده ای از بزرگان و ریش سفیدان به حضور وی می آیند و واسطه می شوند که ما تضمین می کنیم وی را آزاد کن و او هم به احترام آنها وی را آزاد می کند و بعدا" می بیند که کار از بد هم بد تر شده است.

( اشاره وی به آزادی مولوی دستگیر از بادغیس است که دو ماه پیش بعد از آزادی بیش از 20 پلیس و اردو را کشته و زخمی کرد و بیش از 20 عراده رنجر دولتی را حریق کرده یا سالم گرفت و در مصاحبه ای با خبرنگار خارجی با خنده مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و خود را مجاهد معرفی کرد که هیچگاه دست از جهاد بر نمی دارد)

کرزی در ادامه گفت که دیگر چنین نخواهد کرد، وی از رسانه ها نیز انتقاد کرد او گفت خیلی تلاش کرده ام آزادی بیان را برای رسانه ها تأمین یا تضمین کنم ولی می بینم که اکثر رسانه ها آزاد نیستند، دستشان به جیب خارجی ها است و در خدمت منافع آنها گام بر می دارند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

کار سیاست و مدیریت کشور علم و تدبیر بالا کار دارد
با احساس و ازمون و خطا نمیشود مملکت داری کرد
"حمید"