۱۳۸۸ فروردین ۱۹, چهارشنبه

اعاده عدالت پس از 19 سال

رئیس جمهور سابق پرو به اتهام نقض حقوق بشر در سال 1990، اینک مجرم شناخته شده و به 25 سال زندان محکوم شده است.

قابل توجه ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی افغانستان؛ عدالت آمدنی است، اگر چه با تأخیر.

۱ نظر:

جای خالی بودا گفت...

سلام

اما من این طور فکر نمی کنم . دلیلش این است که اگر ما به تاریخ خود سی کنیم همیش جنایتکاران ما قهرمان بوده است . ببینید ، مثلا عبدالرحمان خان در افغانستان چه جنایت ها که نکرده است . اما در کتاب های درسی ما هنوز ایشان یک قهرمان است . یا سلطان محمود چه قتل عام ها که در هند نکرد، اما این برای ما افتخار تعریف شده است . یا .... . هزارن تا مثال شبیه به این در این جغرافیا یافت می شود. ما نخست باید اشتباهات خود ره بپذیریم و بعد با وجدان پاک به قضایا نگاه کنیم ، که متاسفانه این طور نیست .
کمتر کسانی مثل گوهرشاد آغه پیدا می شود که اشتباهات هم تباران خود ره بپذیرد و در جهت جبران آن کوشش کند .
افغان ها ملتی هست که هنوز عدالت برایشان یک معیار نشده است . در اینجا زورگویی شجاعت و پذیرفتن اشتباهات ترس تعبیر می شود. این امر حتی در رفتار کوچه بازاری ما هم هویداست .

موفق باشید