۱۳۸۸ فروردین ۱۹, چهارشنبه

شیبر، ولسوالی صلح

قرار است امروز ولسوالی شیبر بامیان از طرف برنامه آغاز نو "دایاگ" ملل متحد، ولسوالی صلح اعلام شود.

این بدان معنی است که در شیبر گروپ های مسلح غیر قانونی یا سلاح و مهمات غیر قانونی وجود ندارد و آخرین میل اسلحه ها امروز تحویل داده خواهد شد و در عوض مردم این دیار از چندین پروژه بازسازی بهره مند خواهند شد.

قبلا" ولسوالی های سیغان و یکاولنگ ولسوالی صلح اعلام شده بود.

اعلام کردن سه واحد اداری از بین شش واحد اداری ولایت بامیان به عنوان ولسوالی صلح، آنهم از سوی نهادی مربوط به ملل متحد می تواند پیام صلح خواهی، قانون پذیری این مردم را باردیگر به جهانیان برساند.

هیچ نظری موجود نیست: