۱۳۸۸ فروردین ۱۶, یکشنبه

کمپاین خلیل زاد

امروز عده ای از مردم بامیان در گردهمایی که از طرف طرفداران خلیل زاد تشکیل شده بود شرکت کردند.
زنان و مردان، روحانیون، اعضای شوراها، جوانان و ... در این مجلس که در هوتل جدید التأسیس آخر بازار تشکیل شده بود، اشتراک کرده بودند. مقاله خوانان و سخنرانان از زلمی خلیل زاد می خواستند که در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نمایند.

عده زیادی از شرکت کنندگان برگزار کنندگان را نمی شناختند و شرکت در این گردهمایی برایشان ابهام آور بود، بعد از چند بیانیه و سخنرانی اختتامیه یکی از روحانیون و ختم جلسه عبدالرحمن احمدی یکی از جوانان بامیان تردید های خود را نسبت به اهداف این جلسه و برگزارکنندگان برای مردم بیان داشت.

وی نان چاشت را هم تحریم کرد، محمدی پای پلاستیکی در حیاط محل جلسه با احمدی مشاجره نمود که چه حق دارد یک اجتماع رسمی را اخلال کند، سرانجام در میان بی نظمی ها مردم موفق شدند که از پلو خلیل زاد استفاده نمایند.

هفته پیش نیز قرار بود این جلسه تشکیل گردد اما ملاحظاتی مانع تشکیل این جلسه گردید، نیروهای امنیتی زیادی این جلسه را کنترل می کردند.

من هم نسبت به اظهارات احمدی اعتراض دارم که چرا مانع آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات مردم می گردد و چرا از محفل آنها سوء استفاده می کند، مردم خود هوشیارند و آگاه تا زمان انتخابات وقت زیادی مانده و مردم خود تصمیم خود را پای صندوق رأی خواهند گرفت.

۱۳ نظر:

عطایی از دانمارک گفت...

شرکت درین گونه مجالس دانش و بینش سیاسی زیاد میکند
ولی رای تان خون تان است خون تان را به هــــــــــــدر ندهید .

عطایی از دانمارک

ناشناس گفت...

البته اگرخلیل زاد کاندید نماید مردم باید رای بدهد تاافغانستان ازین جوی جهالت که حالا حاکم است بطرف یک محیط پیشرفته توام با تکنولوژی سوق داده شود ودرضمن کشورهای غربی نیز اعتماد می کند ازین که مثل محقق یا مثل محقق کاندید کند که اینها ماموراستخبارات ایران ؛ هند؛ روسیه و چن می باشد دوباره مردم را بطرف جهالت تعصب سوق میدهد گاهی راهی هزاره بودن را درپیش میگرد گاهی هم حزب را ازین طرق می خواهد مردم را گل بیزند چنانچه تاهنوزدرموارد موفق شده ازمردم سوء استفاده زیاد کند مخصوصا مردم دشت برچی را گاهی برخلاف دولت درسرکها می کشاند گاهی خلاف خلیلی گاهی هم خلاف کسانی دیگر ...اما مردم فعلا هشیار شده وفهمیده اند که دیگراین گونه مردم مکارحیله باز درد مردم را دواء نمی کند سراغ کسی میرود که ازفرهنگ بالای وظرفیت والای برخوادارباشد.

نورتن از مزار گفت گفت...

معلوم نیست که این بشردوست بدبخت همراهی نماینده اش در کجا غیب زده است....

ناشناس گفت...

حقیقتا ما افغانی جماعت نمی توانیم خود را از شر جهالت نجات بدهیم. یکجانبه نگر هستیم مثل همان ادمی که در مدح خلیلزاد نوشته است. مگر خلیلزاد جاسوس و مزدور نیست؟ یا قضاوت نکنید یا قاضی درست باشید؟ مگر معمار امروز افغانستان همان بوش و همین خلیلزاد نیست؟

جمال گفت...

اقای ناشناس

اینقدر برای رییس جمهوری خلیلزاد امریکایی در افغانستان ذوق زده نشوید. یک کمی وجدان و عقل خود را داور قرار دهید.

خلیلزاد هم در گذشته و هم حالا از طرفداران طالبان بوده است و آنها را فرزندان صدیق افغانستان می دانست.

ما برای کرزی هم ذوق زده بودیم. اینکه شما محقق و ... به مزدوری ایران متهم کرده اید کمی بی انصافی است. اگر به دقت نگاه کنید تمام شاهان و حاکمان افغانستان حقوق بگیر کشورهای خارجی و سازمانهای جاسوسی شان بوده اند به جز امان الله و احمد شاه درانی. خلیل زاد بچه دست اموز نیوکانهای امریکا است که اینها از احمق ترین و بی خرد ترین سیاستمداران در امریکا هستند که امریکا را جهان فکر می کنند. اینها اقتصاد امریکا و وجهه ای امریکا را به خاک زدند. بهتر است کمی به خود هم باور داشته باشیم.

برای من که یک شهروند افغانستان هستم خلیل زاد به اندازه بوتهای محقق هم ارزش ندارد گر چند من هنوز او را از نزدیک ندیده ام.

ناشناس گفت...

برادرعزیز بزرکان گفته یا مردباش یانوکرمرد.
شما متاسفانه که قصه مفت می کنی خلیل زاد کجاه وطالبان کجاه ؟ اگرازنژاد پشتون است بمعنی این نیست که تمام پشتونها طالب باشد.
اما امدیم سری کاندیداتوری خلیل زاد امروزافغانستان نیازداره تا شخصی باسواد سیاست مداردرراس باشد که بهترین کزینه خلیل زاد یا مثل خلیل زاد باشد که ازجهان امروز چیزرا میدانه ازهرقوم که باشه اما نه مثل محقق وخلیلی که چیزیرا نمیدانه ندانسته نوکراستخبارات ایران؛هند,چین وخیلی ازکشورورهای دیگراست انها فقط پول میدهد برای اینها تا اخلال ایجاد کند دیگرکدام اهداف خاص را هم درپیش نمیبرد متاسف هستم که شما هم مثل همونها درهمون مفکوره هستید یا شاید عضوی حزب جنایت کاراینهااین بمردم هزاره هزاران جنایت را رکرده هزاران جوان هزاره را بنام هزاره بودن فدایت ارمان خود و کشورهای که اینها ازاستخبارات شان پول دریافت می نماید فدا کرده .

جمال گفت...

سلام

از اینکه مرا برادر عزیز خود گفته اید تشکر می کنم.

من عضویت حزب وحدت را ندارم. البته من حزب وحدت را یکی از احزاب افغانستان می دانم که خوبی ها و بدهای خودش را دارد. اما نقش و قدرت سیاسی آن در افغانستان را هیچ آم عاقل نمی تواند انکار کند.

من نگفتم که تمام بشتونها طالب است. من شخصا باور دارم که گل اقا شیرزوی بهتر است از خلیل زاد. چون خلیل زاد موقعی که تایعیت امریکا را گرفته است در دادگاه امریکا در حضور قاضی قسم خورده است که به ملت و دولت آمریکا خیانت نکند. حال ما از کجا بفهمیم که تا حتی چهار سال آینده منافع افغانستان و آمریکا موافق با هم می ماند؟

فعلا خلیل زاد حتی در همان آمریکا هم وزنی ندارد چون او به همراه تیم بوش از قدرت کنار رفتند و اتهام نابود کردن بازار سهام امریکا و وجهه خارجی آن کشور را بر دوش دارند.

در افغانستان تنها خلیلزاد نیست که دکترای علوم سیاسی دارد. کسانی بسیاری اند که دکترای علوم سیاسی دارند.

البته با خلیل زاد هم نباید خیلی جدی مخالفت کرد اما خلیل زاد چه حرفی برای هزاره ها دارد؟

شما یک اشتباه را مرتکب می شوید و آن اینکه فرضا که خلیلی و محقق بد هستند و اصلا تمام مردم افغانستان بد هستند کجای این اثبات می کند که خلیلزاد خوب است؟

اگر خلیل زاد خوب است با خوبی اش را اثبات کند نه اینکه از نکات منفی دیگران استفاده کرده جنس جعلی خود را به فروش برساند. من شخصا که باور ندارم که آمریکا در افغانستان برای رضای خدا و خوشی ما آمده باشد. سیاست آمریکا هم سیاست احساساتی نیست. اینقدر دل به بیگانه خوش نکنید. لااقل ما با ایران یک زبان مشترک داریم. با آمریکا چه مشترک داریم؟ مگر آمریکا تا کنون در هزاره جات چه کرده است؟

یادت باشد که همان فرشته ای شما خلیل زاد هم برای گرفتن رای هزاره ها به محقق و خلیلی نیاز دارد. به همین خاطر همین که به کابل آمد رفت که محقق را ببیند. او یک سیاست مدار است. اگر طالبان برایش مفید باشند همکار طالبان خواهد بود. من محقق و خلیلی را بیسوادتر از رهبران افغانستان نمی دانم. بر عکس این دو لا اقل حرف زدن خود را بلد هستند. نه اینکه مثل رییس جمهور مان لچکانه سخن نمی گوید. عیب این دو در این است که مذهبی هستند و با قدرت یافتن شان احمال یک عصبیت مذهبی در هزاره جات می رود. خلیل زاد این امتیاز را دارد که مذهبی نیست.

به هر صورت خوشی شما را در کنار خلیلزاد تان می خواهم. یادی از ما هم بکنید.

ناشناس گفت...

عزیزم من شما سری لیحاف ملا نصرالدین چه جنجال کنم درافغانستان کسی بیاید که بحال مردم مفید باشد ازنگاه اقتصادی وتعلیم تربیه بمردم کمک کند یک ادم باشد که ازعلم روز ازسیاست روزباخبرباشد ونوکراستخبارات کشورهای دیگرنباشد.
اگرازحالات مردم افغانستان باخبرباشی امروزمردم درافغانستان بفکرچگونه زندگی کردن نیست بلکه بفکر زنده ماندن است اینهای که من ازیش نام بردم بخداجزخیانت وازاحساسات مردم سوءاستفاده کردن دیگرهیج هدف ندارد دیگرهیج بینش سیاسی نداردفقط درفکرمعامله سیاسی خودشان است همین محقق مگر خوده درپارلمان بسیاف نفروخت سیاف که قاتل مردم درافشاراست.
همین رهبران مامردم هزاره کدام خدمت را بمردم هزاره درهزاره جات کرده بطورمثال کدام مکتب کدام شفاخانه کدام سرک ووووو..... برادرعزیز ما درهزاره جات هستیم حالات را میدانم شاید شماازدورقضاوت می کنید ما هم خیلی مفتخر می بودم اگراینها بمردم کارمیکردند؟اما صد افسوس 30 سال اینها فرصت داشت تا برای امروزخود دست اورد داشته باشند اما کجاه است ؟؟؟ دیگران کار کردن مثلا سیاف ؛گل البدین و شاه مسعود وغیره درزمان جهاد بقول خود شان درپشاور دانشگاهاه برای نسل جوان شان داشتن اما این بیخردان ما ازایران پول میگرفت با سرنوشت مهاجرین معامله میکردن هرفشارکه رژیم فاسیشت ایران بمردم ما درایران می اوردن اینها ساکیت بودن اگرتحقیرشدن اگرتوهین شد اینها یکدفعه اعتراض نکرد صدای مردم رابجایی نرساند حتی اینها مانع می شدن ونمی گذاشتن مردم ما ازایران طرف اروپاه مهاجرت کنند چرا که اینها به سپاه ایران معلومات تهیه میکرد نمیگذاشتن تا مردم به سیفارتها اروپای ودفترسازمان ملل دست رسی پیداکنند دلیل شان هم همین بود اگردراروپا بیرود ازدین اسلام خارج میشود.
اینها امروزهیچ ارزش درپیش مردم وروشن فکران ماندارد مردود و منفوراست.

ناشناس گفت...

باسلام خدمت برادران عزیز.
جنابان فقط کمی دقت کنید که این پشتونها به چه حد هوشیار شده اند که امده اند در منطقه مردم هزاره برای کمپاین یک پشتون فاشیست که همیشه به دنبال خون هزاره ها بوده است ای مردم به خاک و خون کشیده شدن مردمتان را در بهسود فراموش نکنید. اگر خلیل زاد رئیس جمهور شود خودتان جل و پلاستان را جمع کنید و از این کشور بروید چون خلیل زاد خود طالب نکتایی پوش است این دشمن شماره یک ما مردم هزاره است من نمی دانم چرا شما اجازه می دهید که از نام شما از شان شما سوء استفاده شود چرا این مردم به خاطر یک لقمه نان پشتون در گردهمایی که از طرف فاشیست هایش ترتیب داده شده شرکت میکنید.
به قول دوستان که ما مردم هزاره هیچ وقت نمی توانیم دوست را از دشمن تشخیص بدهیم

جمال گفت...

سلام ناشناس

من فقط به چند نقط اشاره می کنم:

1. در اینکه جهادی ها کاری برای مردم نکردند شکی نیست. اما اینکه شما مسعود و گلبدین و سیاف را خدمتگزار مردم شان می دانید در دل آدم کمی شک ایجاد می کند. مسعود مردم تاجیک را در مقابل تمام اقوام افغانستان جنگاند و ویرانی هایی را که او به تاجیک ها و کل افغانستان تحمیل کرد هیچ آدم عاقل نادیده گرفته نمی تواند. او حتی یک مکتب عادی را هم براه نیانداخت.

شما لطف کنید یک خدمت سیاف را به مردم بشتون نشان بدهید.

گلبدین که قعلا هم خدماتش به مردم شریف بشتون معلوم است. روز چندین زن و طفل بشتون را به حملات انتحاری می کشد.

2. اینکه مردم این رهبران را می خواهند یا نه مربوط به خود خلق شریف و بجیب هزاره است نه مربوط من و تو که افرادی گمنامی از این خلق هستیم. نظر شما دقیقا به اندازه نظر من اهمیت دارد آن هم در صورت نسبی نگری مطلق. دلیلی وجود ندارد که شما سخنگوی مردم هستید و می دانید که عموم مردم چه می خواهند. اگر شما یک موسسه تحقیقات اجتماعی گسترده دارید که در این مورد تحقیق می کنید لطف کنید از آن نام بگیرید در غیر آن صورت شما یک فرد هستید مثل من.

3. محقق اگر خوب است و اگر بد است 13% کل رای مردم این کشور را برد. شما بروید 0.00001% رای مردم را ببرید تا ما به دنبال شما به راه بیافتیم. حرف مفت گفتن که هنر نیست. از علم و جهان با خبر بودن مربوط یک خاین نیست که امروز نه تنها او را که حتی بادارانش را مردم آمریکا فدای سخنان یک سیاه بوست با هوش و با خبر از دنیا کردند. او اگر از دنیا با خبر می بود به جمع بیشعور ترین جمع سیاسی امریکا یعنی نیوکانها نمی بیوست. آنها آنچنان احمق بودند که با دو دستی با سقوط دادن صدام خاورمیانه را در دستان ایران گذاشتند.

4. اینکه می گویید رهبران ما مردم ما را از رفتن به غرب باز می داشتند یک دروغ شاخدار است و بس. دختر خلیلی امروز در دانشگاه کابل درس می خواند و محقق سراسر اروبا را گشت تا با مردم دید و بازدید کند. شما بی خبر و مزدور هستید ورنه می دیدید که مردم محقق را یک قهرمان می دانند.

دانشگاه بامیان را هم دولت بنیان نگذاشت. سرکهای دایکندی را هم دولت نساخته است. در جاغوری همه می دانند که شفاخانه مرکزی سیما سمر چندین بار توسط طرفداران محسنی و مسعود آتش زده شد.

4. یکی از دوستان نزدیک خلیل زاد کسی است به نام انورالحق احدی. بروید مقاله ای او را به نام زوال بشتونها بخوانید تا بدانید که افغان ملتی ها در تبانی با خلیلزاد چه آرمانهایی برای افغانستان در سر می دارند. اینقدر هیجان زده نشوید. عبدالرحمن هم جهان را می شناخت و با از لندن مقرر شده بود. دیدیم که چه کرد با مردم ما. من شخصا در صورتی به بی حیاهایی چون خلیل زاد رای می دهم که رسما قولهایی مشخصی برای اقوام محروم بدهد و از سیاست های داخلی اوباما در افغانستان هم استفاده کند که بسیار انسانی است. اما در صورتی که او با داکترین داخلی بوش بخواهد یک حکومت فاشیست را در افغانستان راه بیازد به صورتش بوتم را هم نخواهم زد چه رسد به رای دادن به او.

5. من شخصا نه به محقق و نه به خلیلی رای می دهم. من به کسی رای می دهم که بفهمم به سود انسانیت و عدالت و روشنی در افغانستان کار می کند. اما به کسی رای نمی دهم که صرفا آمریکایی بودنش با به روی مردم بکشد. یا با دروغ و دو رویی بخواهد اعتقادات فاشیستی را در افغانستان ترویج کند.

6. شما گر چه بسیار هیجان زده هستید اما تلاش کنید که گرفتار احساسات خود نشوید و خواسته و نا خواسته به مردم و کشور خود ضربه نزنید. باز هم می گویم که کشورهای خارجی برای رضای خدا در افغانستان موش نمی گیرند. طالبان هم بر شانه های باکستان تکیه داده بودند. دیدیم که چکونه استفاده شدند.

ت

ناشناس گفت...

البته دوست عزیزم همین قدرکه شناختی وگفتی که نه محقق ونه به خلیلی رای میدهم ونه به خلیل زاد همین درکت قابل قدراست حالا هرگرایش که داری ممکن است به خلیل زاد رای ندهی چون یک پشتون است خیلی خوب اما باین دوی دیگر چون بمامردم هزاره هیچ کارنکرده وجزء جنایت کاران است.
اما دیگرازافغانستان هیچ معلومات نداری لهذا هیچ دیگربا شما وقت خوده ضایع نکرده بحث نمی کنم معلومات که شما دارید ازهمین وبلاکها مطالعه کرده میگویید اما ازجامعه هزاره هیچ معلومات ندارید.
اما بیایم سری رای محقق دردفعه قبلی 13% بود ای کاش می شد 30% رای می برد که همین نفوس حقیقی مردم هزاره است اما بازمردم رای تکمیل نداده بودن این ازخاطرمحقق نبود بلکه ازخاطر موجودیت خود مردم هزاره بود همین رای ازروشن فکران واهل درک مردم هزاره بودمی خواست تا مشخص کند که چقدردارای نفوس است. محقق امسال چرا جرئت نمی کند که خوده کاندید کند بازهم اگر غرور کاذیبش فریب بدهد کاندید کند بازما وشما شاهید هستیم که رایش 0% خواهدبود .
البته کسانی دیگراست ازما مردم که شایستگی دارد که یکش مثلابشردوست است اگر به همین سیاست ادامه بدهد نه تنها ما مردم هزاره رای میدهیم بلکه تمام مردم افغانستان رای میدهد.

جمال گفت...

سلام

اول باید بگویم که شما قواعد دستور زبان فارسی را در نوشته های تان به کار نمی برید. این باعث می شود که فهم سخنان تان مشکل شود. به هر صورت فارسی یک زبانی است که قواعد خاص زبانی خودش را دارد که یک کسی که ادعای مردم شناسی و افغانستان شناسی و روشنفکری و دموکرات بودن دارد باید لا اقل قواعد ابتدایی نوشتن به زبان مادری اش را بلد باشد تا لااقل مردم حرفش را درست بتوانند بخوانند و بفهمند.

اینکه می گویید محقق و خلیلی از جنایتکاران اند حرف بسیار نا عاقلانه و طوطیوار است. تلاش کنید حرفهای دیگران را فکر نکرده نشخوار نکنید.
کمی از آن دانش افغانستان شناسی تان که مرا به نداشتنش متهم کرده اید سود برده سخن بگویید.

من به خلیلزاد رای نمی دهم چون یک آمریکایی است و به منافع ملی آمریکا متعهد است و اگر خلاف مناقع ملی آمریکا کاری انجام بدهد سیا و دولت آمریکا سر به نیست اش می کنند. من دوست ندارم در کشورم کسی که به مناقع ملی کشور دیگری تعهد کرده قدرتمند ترین آدم باشد و طبیعتا افغانستان را قربانی مناقع شرکت های بزرگ بین المللی آمریکایی مثل بلک واتر کند. البته باید بگویم که این به این معنی نیست که من مخالف آمریکا هستم. نه خیر. من آمریکا را به عنوان یک دموکراسی واقعی و یکی از بنیانگزاران حقوق شهروند دوست دارم. به جامعه و اصول اجتماعی امریکا احترام و علاقه ای فراوان دارم. اما با همه ای اینها آمریکا وقتی مصلحت منافع اش تقاضا کند مثل هر کشور دیگر از ریختن خون آدمهای غیر آمریکایی ترس ندارد.

خلیلزاد یک نیوکان است و جمعوریخواه تندرو آمریکایی است که در سیاست خارجی طرفدار نظامیگری و جهان یک قطبی و حملات بیشگیرانه هستند. در سیاست داخلی خیلی مذهبی، محافظ کار و طرفدار شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند و تقریبا در تمام سیاست های شان به شرکت های بزرگ نفتی متعهد هستند. به همین خاطر است که بوش به عراق می رود تا دموکراسی را ببرد اما با خاندان سعود در عربستان که بدترین دیکتاتوران منطقه سهتند دوست بود. خلیلزاد و دوستانش اقتصاد آمریکا را به زانو در آوردند. وجهه ای امریکا در بیرون از مرزهایش را ویران کردند. فقر را در امریکا کمر شکن و غیر قابل تحمل کردند. شرکت های خطرناک و قانون گریز مثل بلک واتر را آ«چنان قدرت مند کردند که عملا در مقابل قانون استادگی می کنند. فرصت ریشه کن کردن طالبان را از دست دادند و به امید مردم افغانستان برای بازسازی خاک زدند.

خلیلزاد رد حقیقت بنیانگزار یکی از فاسد ترین نظام های تاریخ افغانستان است. او کرزی را نصب کرد. او تیم افغان ملت را به قدرت رساند و به اصطلاح شما جنایتکاران را چوکی داد. او دوست آدمهای مثل سیاف بود و هنوز هم هست.

برای من مهم نیست که او بشتون است و یا نه. اصلا من خبر ندارم که او یک بشتون است. یک بشتون صادق و وطنخواه چشم من است. اما یک بشتون واشنگتن نشین که فقط برای ریاست جمهوری و دزدی ملیون دالری به افغانستان بیاید برای من به اندازه یک کلوخ ارزش ندارد. او اگر افغانستا را دوست دارد اول بیاید در همین خاک زندگی کند.

می گویند سال نکو از بهارش بیدا است. خلیلزاد را اگر از نوع طرفدارانش می توان شناخت. شما که با این منطق و سواد شده اید منادی دموکراسی و از خلیلزاد دفاع می کنید خود نمایانگر آن است که آدم نباید به رنگ دل خوش کند. شما با اینقدر هزار هزاره هم نکنید. لازم نیست سنگ مردم را ما به سینه خود بزنیم. جل خود را از آب بکشیم بهتر است. مردم هزاره توان و هوش اندیشیدن به فردای شان را دارند. نیاز به دلسوزیهای تمساح گونه ای ما و شما ندارند. خلیلزاد و هر سیاستمدار دیگر ک به کمک خارجی ها به قدرت می رسند مثل لاشخورهایی هستند که دیری در آسمان قدرت باقی نخواهند بود. لازم نیست خیلی نگران باشیم. سرنوشت هزاره هم به یک فرد بستگی ندارد. هزاره مجموعه ای از ملیون فرد است که عمر تجربه ای جمعی شان از قدرت سیاسی چندین و چندین برابر عمر کشوری است به نام افغانستان !!

خوش باشید

حسن فریار گفت...

تمام بحث را نخواندم اما آنهایی ره که خواندم با جمال موافق هستم .