۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

درخواستی

دوستی تلفن کرد و گفت: شما که کاندیداتوری محراب زوار را نوشته کردی چرا از اجتماعی که دیروز به حمایت کرزی در مسجد رهبر شهید برگزار شده بود، نوشته نکردی؟ در این محفل 400-500 نفر اشتراک داشتند و از طرف حزب انسجام ملی برگزار شده بود.

جوابی برای این دوست نداشتم.
ولله وبلاگ ما شده خبرگزاری بامیان پرس! و ما خبر نداشتیم.
این هم به درخواست دوست عزیز.

۱ نظر:

نورتن گفت...

این دوست ما اگر هزاره باشد از کاسه لیس های خلیلی است...

دوران خلیلی دیگر بسر رسیده است...