۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

روز جهانی صلیب سرخ


رضا کاران (داوطبین) هلال احمر بامیان

8 می روز جهانی صلیب سرخ است که امروز توسط دفتر صلیب سرخ و هلال احمر افغانی- بامیان گرامی داشته شد.
به گفته مسئولین هلال احمر این نهاد در بامیان بیش از 140 عضو افتخاری و حدود یکصد رضا کار دارد، اعضای افتخاری حق رأی دهی و رأی گیری مسئولین این نهاد را دارا هستند، آنان بایست ماهانه 10 افغانی حق عضویت پرداخت کنند.

کمک به مردم نیازمند در هنگام بحران اصلی ترین وظیفه هلال احمر است که بایست افراد دارا این نهاد را یاری رسانند تا آنها قادر باشد در چنین مواقع به مدد نیازمندان بشتابد، اما مردم ما همیشه عادت کرده اند کمک بگیرند، حتی پولدارترین آنها!

کمک به غیر نظامیان و نظامیان آسیب دیده در حالات جنگی، بدون تعصب و جانبداری از وظایف عمده صلیب سرخ است، صلیب سرخ بامیان در سال گذشته توانسته است برای بیش از 12000 نفر دسترسی به آب صحی را فراهم کند و نیز زمینه بازتوانی معلولین و آسیب دیدگان سوختگی و ... را فراهم کند.

اصول اساسی هلال احمر و صلیب سرخ را بشر دوستی، عدم جانبداری، بی طرفی، مستقل بودن، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهانشمولیت تشکیل می دهد.

جای بسی خوشوقتی است کسانی که در گذشته پیش قراول سنگر خشونت و جنگ (حق یا ناحق) بوده اند، امروزه در نهادهایی کار و فعالیت می کنند که بشر دوستی و عدم تبعیض شعار آنهاست.

هیچ نظری موجود نیست: