۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

کاندید ریاست جمهوری از بامیان


محراب زوار بامیانی امروز در جمع مردم بامیان کاندیداتوری خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرد.
وی در سخنان خویش انگیزه، هدف و نیز سیاست های خارجی و داخلی خویش را اعلام کرد.

کاهگل کردن تمام سرک های عمومی کشور از مهمترین برنامه ای بود که وی برای ساخت زیربنا و حل مشکل بی کاری عنوان کرد که مورد تشویق مردم قرار گرفت.

وی فقر، بی چارگی و عدم توجه دولت به بامیان را عاملی دانست که وی را مجبور کرده است به این عمل مبادرت ورزد.
او به علت مشکلات مالی نتوانسته است در د فتر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل رفته و ثبت نام کند، بدینوسیله اعلام کاندیداتوری نمود.

هم چنین در همین روز دفتر حزب وحدت ملت افغانستان مربوط به آقای قربانعلی عرفانی یکاولنگی در بامیان افتتاح گردید.

۲ نظر:

انتظار گفت...

نام خدا
طنز بامیان این روز ها خیلی گل کرده است. طنز تلخترین زبان اصلاح و انتقاد است. وقتی تمام راه ها بروی ما بسته باشد ، آنگاه فقط طنز است که به میتواند کمک کند.
بامیان حد اقل در چند روز اخیر خیلی خوب از طنز برای فشار روی سیاستگذاران استفاده کرده است. شیوه ها و الگو های که انتخاب شده اند خیلی بی نظیر و تاثیرگذار بوده است.
موفق و سربلند

ناشناس گفت...

باز هم افرین به محراب زوار بامیانی
افرین به او که با بضاعت اندک مالی چنین همت بلندی دارد
"حمید"