۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

حق زندگی

دو سه روز پیش کارگاه آموزشی دایر شده بود در ارتباط با انتخابات و نقش رسانه ها، من هم شرکت کرده بودم.
این کارگاه را هموطنانی تاجیک که در موسسه IFES یا بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی کار می کردند، دایر نموده بودند.

یکی از آنها که نامش آثار حکیمی بود در هنگام خداحافظی حرف جالبی زد، او گفت من برای اولین بار است که به بامیان آمده ام، دیدن وضعیت فقر، رنج و مشقت مردم بامیان او را حیرت زده کرده بود او گفت: این مردم "حق زندگی" دارند، "این نوع زندگی شایسته آنها نیست."
نظر این دوست برایم قابل تأمل بود، برای ما که چند سال است این وضعیت را می بینیم عادی شده است.

هیچ نظری موجود نیست: