۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

رأفت قضایی

قاضی محکمه ابتداییه یکاولنگ متهم به تجاوز جنسی بر دخترک 12 ساله را که مادر و برادرش مجبور به پاره کردن شکم دخترک با تیغ ریش شدند، به دو سال حبس محکوم کرده است، این حکم در محمکه مرافعه به 15 سال افزایش یافت و محکمه سوم هنوز رأی خود را صادر نکرده است.

قاضی محکمه اول گفته است از "رأفت قضایی" استفاده کرده است!
چندی پیش محکمه ابتداییه دایکندی نیز شخصی را محکوم به اعدام کرده و محکمه مرافعه یا دوم وی را بی گناه شناخته و آزاد کرد!

دعا کنید که هیچگاه کارتان به دستگاه قضایی افغانستان گیر نکند.
هیچ نظری موجود نیست: