۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

تحریم جرگه

شورای ولایتی بامیان، جرگه مشورتی صلح را تحریم کرد.
جواد ضحاک رئیس این شورا که در صدر لیست پانزده نفری نمایندگان بامیان برای شرکت در این جرگه قرار داشت، این مطلب را روز گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد.

وی افزود، بیش از یک هفته است که شورای ولایتی در اعتراض به حکومت محلی به تحصن پرداخته اما از سوی حکومت مرکزی به این تحصن و اعتراض کدام جوابی داده نشده و وی  با مشورت با مردم تصمیم گرفته است که به این جرگه شرکت نکند.

جرگه مشورتی صلح امروز در کابل برگزار می گردد.

۳ نظر:

محمد ظاهر نظری گفت...

یکی دو تا از خوانندگان "ناشناس" نظراتی را روان کرده بودند که به برخی از اشخاص توهین شده بود، من هفته های گذشته در این قسمت با مشکلات زیاد روبرو شدم، بنائا" با اجازه این دوستان نظرات آنها را حذف کردم.

ناشناس گفت...

نظری عیزیز سلام
بسیارمتاسفم که به ابراز نظری شما تحت فشار قرار گرفتید. راست میگی جامعه ای ما هنوز د ر یک بحران بسر می برد ام نگاه اگاهی بخش جامعه را به مقصد می رساند.
اما با ور کن که خون مردم دست اویزی شده که هرکس خود را صاحب آن مبداند.اما کسانی که با نام نشان و عنوان بشتر است بشتر مدیون است
این ار همه میدانیم بدونکه نام بگیریم او یعنی کسی که به نام مردم به اریکه قدرت تکیه زده مسول این همه بد بختی است و نه کسی دیگر .
زحمات شما اگاهی بخشی شمامایه افتخار است . از این رو شما صاحب خانه هستید صاحب اختیار هستید هرچه سلاح باشد همان به.

ناشناس گفت...

عارف
دوستان بامیانی سلام
برادران ناراحت نباشند دولت به خواسته های شان توجه خواهند کرد از قرار شنیدگی وزیر داخله یک کوچی چاق و چله ی را که به تازگی از علف چرهای بهسود بر گشته به عنوان والی برای بامیان در نظر گرفته است.
امید وارم که عالی جنابان نیاز جامعه را قربانی ناز شان نکند.