۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

رادیو سیار

اولین رادیوی سیار، امروز در بامیان افتتاح گردید.

 تمام تجهیزات این رادیو در این موتر لاری مربوط به دانشگاه نصب شده است
 
این رادیو متعلق به دانشگاه بوده که توسط موسسه هالندی پرس نو فعال شده و قرار است به نوبت در ولسوالی های بامیان برنامه های عمدتا" آموزشی و صدای مردم را نشر نماید.
 دوست و همکار عزیزم مهدی مهر آیین مدیر مسئول این رادیو است و گفت آنها در مدت دو هفته گذشته 18 دانشجوی دانشگاه بامیان (9 دختر و 9 پسر) را آموزش داده و قرار است از فردا به مدت دو هفته آنها کار عملی خود را در یکاولنگ شروع کنند.

آقای آدینه رئیس دانشگاه هم اظهار امیدواری کرد این حرکت گامی باشد برای ایجاد دیپارتمنت و فاکوکته ژورنالیزم در سالهای آینده و داکتر سرابی والی بامیان نیز از رسانه ها خواست مسئولیت خویش را در حکومتداری خوب به عنوان رکن چهارم و کمک به تغییرات مثبت ایفاء نمایند.

وی بزرگنمایی نقاط منفی و احساساتی کردن جامعه عقب مانده را نادرست توصیف کرد و از مطبوعات خواست بسان داکتران طب در جهت مداوای جامعه کوشش نمایند.

مهرآیین درباره نام این رادیو از شرکت کنندگان محفل نظرخواهی کرد، هرچند "پیک بامیان" به تصویب رسید، اما فکر می کنم بازهم اگر کدام نام بهتری با توجه به ماهیت سیاری و بامیان بودن آن سراغ دارید می توانید پیشنهاد کنید.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

سلام نامش را بان ارمغان سبز زندگی

داودناظری گفت...

سلام خدمت شمامحترم آرزوی صحت مندی برای شماوموفقیت روزافزون رابرای شما خواهانم رادیوی که دربامیان تازه ایجادشده امیدوارم کاری بهتری رابرای شنونده های عزیزبامیان انجام بدهد رادیوراه فرداهم به زودی دربامیان فعال خواهدشد انشاالله آنزمان درخدمت شما خواهم بود (داودناظری)

ناشناس گفت...

سلام من ازاینکه رادیو سیاربامیان ایجاد گردیده بسیار خوشحالم اما نگیرانی من از اینست که چه قدراین رادیو درراستای وظایف خود بی طرفانه و واقع بینانه عمل مینماید وچه قدر گردانندگان این رادیو شناخت ازنقش ومسؤلیت رسانه ها دارندوبه آن پای بند بوده ومسؤلانه عمل مینمایند،اگرچه امروزدرتمام دنیا وهمچنین درافغانستان شبکه های رسانه ای زیاد شده است ولی نودنه فی صد شان به وظیفه اصلی شان عمل نمیکنند، پس آن نقش اصلی رسانه را که عبارت ازانعکاس دادن واقعیت وافکار عمومی است داشته باشد ندارند ،امیدوارم که رادیو سیار بامیان انعکاس دهنده واقعیتها ،افکار مردمی،محرومیتهای این سرزمین وارزشهای ملی ،فرهنگی وتاریخی این کشور باشد