۱۳۸۹ تیر ۶, یکشنبه

دو یا ده!

از نفر های معاون صاحب برای توزیع گندم برای مهاجرین بهسود در قریه دوست قل آمده بودند و مردم را لین کرده بودند، یکی شان گفت هر خانواده جداجدا ایستاد شود تا حین توزیع گندم عکس هم گرفته شود،

زان میان مهاجری پرسید، خانواده ای چند بوجی گندم می دهی؟ جواب شنید دو بوجی؛ آن مهاجر گفت تو بیا همراه زن و دخترت ایستاد شو تا عکسی ازت بگیرم آنگاه ده بوجی گندم خواهم داد!

۹ نظر:

ناگفته های یک شهروند گفت...

به این میگویند حاضر جوابی.همان سوال و همان جواب.

احسان الله قربانی گفت...

خدا خانه ان معاون را خراب کند. او از مردم عکس می گیرد برای دو بوجی گندم تا به کرزی نشان دهد که چه قدر مرید دارد. ان نامرد به اندازه بنیاد مسعود هم نشد که بدون عکس مقداری کمک کرد. لعنت به کریم خلیلی.

ناشناس گفت...

سلام آقای نظری
دربهسود آنچه که قربانی اصلی این جنگ بین کوچیها ومردم هزاره است، مردم بیدفاع،غریب وبی پشتوانه است واز طرف دیگر فاییده اصلی آن به جیب سیاستمداران واربابان قوم میرود هم موقعیت اجتماعی خویش رادر درون مردو تثبیت منمایند وهم درموقع توزیع کمک نود نه فی صد کمک به جیب آنها میروند .

ناشناس گفت...

سلام آقای نظری
دربهسود آنچه که قربانی اصلی این جنگ بین کوچیها ومردم هزاره است، مردم بیدفاع،غریب وبی پشتوانه است واز طرف دیگر فاییده اصلی آن به جیب سیاستمداران واربابان قوم میرود هم موقعیت اجتماعی خویش رادر درون مردو تثبیت منمایند وهم درموقع توزیع کمک نود نه فی صد کمک به جیب آنها میروند .

محمد یوسفی گفت...

خوب شد که خلیلی در بهسود ماند تا فیصله حامد کرزی اجرای شود
آفرین بر خلیلی با این درایت

ناشناس گفت...

وتاریخ بر من وتو تکرار شده است و حذف 62% مردمی از تبار من وتو را به 100% قصد نموده اند.

یوسفی شناس گفت...

جناب یوسفی! از بادارت تعریف نموده اید تا حق غلام حلقه بگوشی تانرا را ادا نمائید. صحت و ثقم درایت این بادارت در سالها آینده همزمان با آغاز فصلهای بهار و تابستان هویدا خواهد شد و خیلی نگران نباشید. کاش میشد چشمهای ما با کیش شخصیت پرستی کور نمیشد!

حسین. پیمان گفت...

سلام آقای نظری. واقیعآ دردناک است این کار که برای مردم ما میشود این همه اموال مردم مارا چورکرده میبرد و چندین تن از مردم مارا میکشند در آخر دو بوچی گندم بدهد.درد ناک است.
باید همه هشیار باشد و یک اتفاق را روی دست بگرد ویک ملت پرقدرت خودرا آماده کند وتا دیگر این طور تحقر نگردد و حق خودرا آنچه که هست بگرد
این یک درس است که خودشان وانمود میکند که یک ملت واحد ویک صدا باشیم .

ناشناس گفت...

ناشناس دوم

همو درگه و همو تنبه چو!!!