۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

معرفی دو اثر درباره بحران کوچی ها

" سرزمین سوخته" نام ویژه نامه ای است راجع به تراژدی بهسود که انجمن علمی و فرهنگی کاتب در مشهد نشر کرده و محترم خان محمد ابراهیمی غرجستانی به اطلاع رسانده است.


"بررسی حقوقی اسناد فرمان های کوچی ها" کتاب دیگری است که به قلم محمد جواد اصغری یکاولنگی با حمایت مالی استاد خلیلی به تازگی در افغانستان منتشر شده است.

مرکز فروش یا چگونگی بدست آوردن این آثار را من هم نمی دانم به هر حال در این زمینه کتاب ها و آثار دیگری هم نشر شده است که اطلاع درستی ندارم، چه خوب است که همه این آثار و نوشته ها و تحقیقات در مکانی جمع آوری شده و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: