۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

سومین جشنواره راه ابریشم

در غروب روز پنجشنبه 24 سنبله، سومین جشنواره راه ابریشم در استادیوم شهید مزاری برگزار گردید.
حدود بیست غرفه صنایع دستی و به اصطلاح تولیدات صنایع بامیانی و نیز برنامه های اصلی جشنواره یا فستیوال، موسیقی محلی با حضور هنرمندان پیش کسوت چون صفدر توکلی، علی دریاب و حمید سخی زاده برگزار گردید.

هرچند نصب بلند گو ها و جنراتور پرقدرت و چراغانی کردن اطراف و نیز تزیین جایگاه نوآوری های امسال بود اما سردی هوا، جمعیت زیاد و عدم کنترل آنها استفاده از برنامه های موسیقی را برای خیلی ها امکان پذیر نساخت.
نبود یک جایگاه عمومی در بامیان مثل یک سالن اجتماعات سرپوشیده که از آن استفاده های چند منظوره مانند سالن ورزش، نمایش، تأتر، کنفرانس ها و گردهمایی ها و ... که گنجایش چند هزار نفر را داشته باشد یک ضرورت حتمی است و ساخت سوله ای آن (هنگر) زمان و بودجه زیادی را نمی برد و گرنه برگزاری چنین اجتماعات در فضای باز مشکلات فوق را به وجود خواهد آورد.

من که امسال نخواستم با سوء استفاده از وجهه ژورنالیستی در جایگاه مخصوص اشتراک کنم همانند صدها انسان دیگر در گوشه ای دور خواستم از مراسم بهره گیرم و دوربین عکاسی ام را نیز با خود نبرده بودم که شلوغی، بی نظمی، سردی هوا و ... مانع بهره مندی ام شد اما آنچه برایم جذاب بود شور، هیجان، شادی و هلهله صدها هموطن ام بود که من از نزدیک شاهد آن بودم و شادی آنها مرا نیز شاد می ساخت اما بی مدیریت دست اندرکاران در عدم تسهیل جایگاه و ... مرا ناراحت می ساخت.

این برنامه روز دوم (دیروز) در بند امیر با بازی های محلی و روز سوم (امروز) در حوض شاه ( نزدیک بند امیر و یکاولنگ) با مسابقه بزکشی و نیز در مرکز بامیان با برنامه های موسیقی محلی ادامه خواهد یافت.

هیچ نظری موجود نیست: