۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

شب موسیقی

دیشب سومین جشنواره راه ابریشم در میان هلهله و شادی هزاران انسان علاقمند به هنر، موسیقی و تفریح پایان یافت.
اجرای نمایشات ورزش رزمی کیک بوکسینگ به رهبری رضا حیدری که از جوانان فعال در عرصه ورزش می باشد، یکی از  بخش های  دیدنی مراسم دیشب بود.
هم چنین اجرای حرکات آکرباتیک و ژیمناستیک گروه تعلیمی سرکس بامیان که با حرکات زیبا، موزون و هماهنگ نوجوانان و جوانان بامیان همراه بود بر هیجان محفل دیشب خیلی افزود.

و در پایان نیز ستاره های دمبوره نیز ساز ها را کوک کردند.
استاد صفدر توکلی، حمید سخی زاده، علی دریاب و سید داود یکاولنگی ابتدا نوای دمبوره را باهم نواختند و "نگارجان را خوش آمدید" گفتند.
اجرای زنده دمبوره، آنهم از اساتید بلند پایه این رشته به راستی که زنگ ها را از درون خسته انسان امروز که همیشه از جنگ و انتحار و ... گوشش پر است براستی می زداید، توصیف این امر مشکل است، نه عکس نه کلیپ و نه صدا می تواند این حس را به شما منتقل کند، باید می بودید و می دیدید.

دیشب را به نوعی می توان به حمید سخی زاده لقب داد، هنرمندی که بارها از سوی شرکت کنندگان درخواست شد تا بخواند و او هم با کمال تواضع پذیرفت، آهنگ هایی از خود و دیگر هنرمندان را با کمک دمبوره و کاسیو زمزمه کرد و مشتاقان را از خود و بی خود کرد، چنانچه بارها دهها نوجوان و جوان علی رغم ممانعت برخی از مأمورین موظف خود جوش در کنار جایگاه آمدند و رقصیدند!

هیچ نظری موجود نیست: