۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

سیب

فصل خزان است و فصل سیب و کچالو یا به قول ایرانی ها سیب درختی و سیب زمینی.
رفته بودم توپچی، باغ حاجی ملا محمود برای خرید سیب، یک سیر (7 کیلو) 150 افغانی.


  البته مقامات زراعت بامیان می گویند که امسال 20% تولید کچالو زیاد شده، اما اینکه چگونه آنها این آمار دقیق را بدست آورده اند، دیگه نپرسید.

هیچ نظری موجود نیست: