۱۳۸۹ مهر ۲۷, سه‌شنبه

تعهدات دولت

در جلسه دیروز نمایندگان وزارت خانه هایی که دیروز آمده بودند، علی رغم خسیسی تعهدات زیر را برای سال آینده برای بامیان قول دادند.

وزارت مبارزه با مواد مخدر:
بامیان مانند بیست ولایت دیگر  از بابت عدم کشت تریاک سالی 1 ملیون دالر تشویق مستحق است و دو ملیون از سالهای گذشته دارد و امسال هم یک ملیون دیگر، ما آماده دریافت پیشنهادات ولایت برای مصرف این پول هستیم.

وزارت ترانسپورت:
معین صاحب همراه تیم تخنیکی وزارت، به جای شهیدان، منطقه ای دیگر از شیبرتو (نه محل سابق) را برای میدان هوایی بامیان تثبیت کردند.

وزارت شهرسازی:
شش پروژه دیزاین و پروپازل آن تهیه شده که تقدیم ولایت می گردد. (کانالیزاسیون آب و فاضلاب شهر جدید، آسفالت سرک های داخل شهری، سیزده بلاک رهایشی برای کارمندان دولت، بهسازی ساحات غیر پلانی مانند زرگران و ...، کمپلکس فرهنگی، شش شهرک معملین، شهرک صنعتی).

وزارت فواید عامه:
سروی و دیزاین پنج پل در ولایت بامیان آماده شده است.

وزارت آب و برق و انرژی:
دو بند برق کالو در شیبر، لغکی در کهمرد شامل 110 بند کوچک و متوسط  در کل  افغانسان می باشد که وزارت با یک کمپنی کانادایی جهت انجام مطالعات مقدماتی  به امضاء رسانده است.

وزارت انکشاف دهات:
مرحله سوم NSP  برای 75 شورا پلان شده که شامل 150 پروژه می گردد؛ 351 چاه سطحی و 630 مبرز یا توالت در پلان داریم.
بازسازی پل کجاب، اعمار پل چیجین ورس، سرک تگاب برگ و پل دهن لیگان از دیگر پروژه های این ریاست در سال آینده در بامیان است.
ساخت 18 پروژه برق آبی کوچک هم در مرکز بامیان از دیگر پلان های سال آینده است.

وزارت زراعت:
توزیع 2000 متریک تن گندم بذری اصلاح شده برای دهقانان ولایت در سال آینده.

وزارت اطلاعات و فرهنگ:
ساخت کتابخانه عمومی، به شرطی که وزارت مالیه پول بدهد.

اداره ارگان های محل:
ساخت تعمیر اداری و رهایشی در سیغان و شیبر به ارزش 1/3 ملیون دالر.

ساخت تعمیر برای شورای ولایتی البته مشروط به پیدا کردن پول!

از وزارت خانه های امور زنان، مالیه، معادن و صنایع و معارف علی رغم اینکه دعوت شده بودند کسی تشریف نیاورده بود و در نتیجه تعهدی هم ندادند.

۲ نظر:

ناگفته های یک شهروند گفت...

تشکر از اطلاع رسانی شما آقای نظری. طوریکه دیده میشود، بازهم اکثر چیزهای تعهد شده وعده ی سرخرمن است و هیچ تعهد جدید نشده و خیلی چیزها هم منوط به وزارت مالیه شده که آنها هم کار تخصیص بودجه برای سال 90 را ختم کرده اند.
چشم براه وعده وعید های بیشتر میمانیم

عبد الحق هزاره گفت...

نظری جان از گزارش جالب و فوری تان یک دنیا ممنون و لی این وعده ها بیشتر شباهت به تحقیر و توهین دارد تا انجام وظیفه ی ملی و انسانی .
کمکها بسیار ناچیز است ودرعین حال صد در صد عملی نمی شود مگر آن وعده های که مربوط به سیغان و کهمرد می شود.
ما گدانیستیم که بیایند با هزار منت و نازو کرشمه به ما صدقه بدهند باید برابر با دیگر ولایات به بامیان توجه شود . بامیان ظرفیت بند برقهای بزرگ و ملی را دارد که با موقعیت استثنایی و بی نظیرش می تواند برق همه ی کشور را تمویل کند.
نمی دانم این تعصب و فریب و خصومت کی از کشور خراب شده ی ما رخت بر می بندد ؟ ای کاش جوانان ما کمی بیدار و فعال می بودند و صدای شان را به کدام نهاد معتبر بین المللی رسانده می توانستند !!!!!!!!!