۱۳۸۹ مهر ۲۵, یکشنبه

کنفرانس انکشافی

سومین جلسه گروپ کاری کنفرانس انکشافی بامیان فردا برگزار می شود.
هدف این جلسه هماهنگی بین ادارات ملی و بین المللی، جذب کمکهای مورد نیاز برای توسعه و تسریع در روند پروسه انکشافی بامیان خوانده شده است.
از وزارت خانه ها خواسته خواهد شد تا اقداماتی را که انجام داده، پلان ها و پروژه هایی که در بودجه ملی انکشافی 1390 برای بامیان تصویب خواهد شد مطرح کنند.
16 سفارت، 13 وزرات خانه، دو ارگان مستقل و 13 سازمان بین المللی و دونر دعوت شده است.

پیشینه:
اولین کنفرانس انکشافی بامیان در جولای 2008 با اهداف فوق الذکر در بامیان برگزار گردید، دومین کنفرانس انکشافی در نوامبر 2008 در کابل برگزار گردید برای سرعت بخشیدن به پیشنهادات ارایه شده، گروپ کاری از نمایندگان وزارت خانه های سکتوری تشکیل گردید که این گروپ اولین جلسه خود را در20 جنوری 2009 در کابل برگزار کرد، دومین جلسه آن در 10 جون 2009 در بامیان برگزار گردید و سومین آن فردا برگزار خواهد شد. 

هیچ نظری موجود نیست: