۱۳۸۹ مهر ۲۸, چهارشنبه

حاشیه های جلسه کنفرانس

1- در سومین جلسه گروپ کاری کنفرانس انکشافی بامیان هیچ فرد مسلح خارجی نه در سالن و نه در بیرون سالن و نه در سرک های اطراف دیده نمی شد، تا دیروز فکر می کردم و خوشحال بودم که  ظرفیت نیروهای پلیس و امنیت ملی اینجا رشد کرده و نیازی به نیروهای خارجی ندارند، اما از 9-10 نفر بادیگاردی که فاروق وردک دیروز همراه خود آورده بود، دانستم که بیچاره مقاماتی که در کنفرانس  آمده بودند بادیگارد نداشتند و الا آنها هم دریغ نمی کردند.

2- خانم M.J نماینده USAID وظیفه کنترل زمان را در جلسه کنفرانس بر عهده داشت، زمانی که استاد اکبری- دومین سخنران، سخنان اش به درازی کشیده شد، وی با چمچه و کاسه اش هشدار داد که سبب شد، استاد گپ های خود را زود جمع و جور کند.

هیچ نظری موجود نیست: