۱۳۸۹ مهر ۲۰, سه‌شنبه

دادخواهی از حقوق اطفال

خانم مگدلینا موراس اهل لهستان و از مشاورین حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است، چندی پیش کارگاه آموزشی را در کابل دایر نموده بود که چگونه از حقوق اطفال باید حمایت کرد وی می خواست که این کارگاه را برای فعالین جامعه مدنی در ولایات هم برگزار کند و بامیان اولین ولایتی بود که این کارگاه را برگزار کرد و امروز ختم آن بود.

ابزار کار این دادخواهی قوانین و پالیسی ها و تعهدات دولت افغانستان می باشد، وی با توجه به تجربه کشور خودش به جامعه مدنی خواب برده افغانستان توصیه می کند که باید از خواب برخیزد و با این ابزار از حقوق بشر دفاع و حمایت نماید.

پلان انکشافی هزاره "MDG"، استراتژی انکشاف ملی افغانستان "ANDS"، استراتژی های سکتوری وزارت خانه ها، پلان انکشافی ولایتی، پلان انکشافی ولسوالی ها و ... از مهمترین اسنادی است که باید آنها را مطالعه کرد و دید کدام تعهدات اجرا شده، کدام نشده و چرا نشده؟ باید بر حکومت فشار وارد کرد که این تعهدات اش را اجرا نماید، این یک "حق" است و به این کار می گوید دادخواهی یا Advocacy .

اما اعضای جامعه مدنی فعال در این کارگاه اشتراک نامحسوسی داشتند، نمایندگان ریاست ها هم اکثر پیر و ناتوان بودند که فقط به فکر ناهار و ... بودند و از پلان های فوق الذکر بویی نبرده بودند و شورای ولایتی هم اشتراک نداشت.
محترم بسم الله تابان به نمایندگی از ولایت، به طور مختصر پلان انکشافی سال 1389 ولایت بامیان را مرور کرد که اکثر پلان ها تطبیق نشده بود که به قول نامبرده بیشتر دونرها مقصر هستند تا ریاست های سکتوری و حکومت محلی!

تذکر: بیش از دو هفته بود که اینترنت ما خراب بود و دسترسی به این "حق" برایم دشوار شده بود، حرف ها و خبرهای زیادی داشتم که بنویسم که نشد و اکنون زمان برخی شان گذشته، اما خوشبختانه دیگر دوستان که آنها را لینک کرده ام مسئولیت خود را به نحو احسن انجام داده اند.

۲ نظر:

الهه گفت...

سلام آقای نظری مردم هم اونقدرا گوشنه نیست که به فکر نان باشند وبیچاره ها همشون بیسواد وبیبخار هستند واهل بحث ومطالعه نیستند به همین دلیل غیر فعال وراکت وخاموش هستند افغانستان هنوز به آن حد نرسیده که مردم حد اکثر استفاده از معلومات یک شخص عالم را داشته باشند

ناشناس گفت...

سلام اقا ی نظر ی صاحب !
سا یت شما خوشم امد ، با وجود وقت کم مرورکردم . علاقه گرفتم اطلاعا ت خوب را میتوانم درمورد واقعیت های با میان بدست اورم . ازبامیان نیستم ولی سفرهای کاری دارم . چه جامعه با میانی ها وچه اهل کاروسیاست دران ولایت نظربه سایرولایات فعال هستند . ویک گونه تعهد درضمیرشان حس میشود ، نیازبه موقع مساعد درانکشاف ظرفیت ها دارند ، وعلاقمند اند به ان مهارت ها وظرفیت های که چرخ حرکت جامعه را بسوی ایجادازسیستم پایداربکشاند ارزش میدهند وعلاقمند اند .