۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۱, شنبه

تجلیل از شهیدان گمنام!

روز پنجشنبه از منار یاد بود شهدای گمنام در جر ابتدای میدان هوایی پرده برداری شد، این محل به قول باشندگان منطقه، محل دفن شهدای سه دهه گذشته می باشد؛
1- در ابتدای انقلاب مردم خداجوی هزاره از سرتاسر هزارستان گردهم آمده و قیام عمومی را بر علیه کمونیست ها در بامیان شروع می کنند، عده زیادی از آنها کشته می شوند که همگی شان در این محل بصورت دسته جمعی دفن می گردند.
2- دسته دوم شهدایی هستند که در دوران جنگ های داخلی در بامیان کشته شده و در این جا دفن می گردند.
3- دسته سوم شهدایی هستند که در دروان حاکمیت طالبان توسط این رژیم قتل عام گشته و در اینجا دفن می گردند.

ساخت منار یادبود شهدای گمنام اقدامی است ارزنده برای یاد بود و قدردانی رشادت های آن مجاهد مردان، اما آنچه که امروزه فراموش شده است آرمان ها و اهداف آن شهیدان و نیز بی توجهی به خانواده ها و فرزندان آنها می باشد.
تجلیل از شهیدان بدون توجه به موارد فوق ناقص و در بعضی موارد بیهوده خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: