۱۳۹۰ خرداد ۱۶, دوشنبه

روز جهانی محیط زیست

برنامه محیط زیست ملل متحد و ریاست محیط زیست بامیان، دیروز حشر عمومی پاک کاری و نظافت بازار را توسط رضاکار محیط زیست که اکثر آنها دانشجو بودند، راه اندازی نمودند.
چندین بوری (بوجی) آشغال جمع آوری شده بود و آخر کار هم نفری یک خریطه پارچه ای به شرکت کنندگان دادند تا من بعد به جای خریطه پلاستیکی از آن استفاده نمایند.

هر سال چنین حشری به مناسبت روز جهانی محیط زیست راه انداخته می شود، این کار سمبلیک برای نهادینه شدن فرهنگ حفظ محیط زیست کاری است خوب اما تنها اتکا به چنین کاری و غافل ماندن از تخریب محیط زیست و عدم تطبیق قانون محیط زیست روز به روز وضعیت محیط زیست را خراب تر خواهد کرد،

بطور نمونه می بینیم که هر سال زمین های زراعتی زیادی ابتدا به نام باغچه و باغ دورش دیوار کشیده می شود و سپس در فرصتی مناسب درون آن خانه مسکونی ساخته شده و بعدش هم برای موسسه ای کرایه داده می شود!

رودخانه ای که از وسط شهر می گذرد ببیند، انبوهی از پلاستیک، فضولات و آشغال با خود دارد!

نمونه دیگر در سمت شمال تپه الماس، نرسیده به شهر غلغله که دارای محیط زیست طبیعی زیبا و سرشار از منابع آبی چون چشمه و آبهای جاری می باشد، هم اکنون در حال تخریب است و گویا سرمایه داری آنرا خریده است و می خواهد هوتل درست کند!

اینها نمونه هایی است از تخریب محیطی که در آن نفس می کشیم و زندگی ما به آن بستگی دارد؛ هم من، هم شما و هم مسئولین در این رابطه وظیفه داریم، شرکت مسئولین در برنامه نمادین حشر کاری خوب اما تطبیق قانون محیط زیست بصورت قاطع و جدی وظیفه و مسئولیت آنهاست!

۱ نظر:

علی یاور امینی گفت...

انا لله و انا الیه راجعون.

جواد ضحاک و همراهانش را مظلومانه و در همان محل گروگانگیری اش به همین سادگی به شهادت رسانده با آرامش خاطر ودر کمال امنیت جنازه های شان را لب سرک گذاشته اطرافش را ماین کاری کرده اند وخودشان نیز درهمان اطراف در حال تماشایند!

آیا نیروهای آیساف و دولت که از روز اول گرفتاری ایشان از قضیه اطلاع داشتند. غوربندیهای گروگانگیر وبرادران ناراضی کرزی را زیر نظر نداشتند تا در صورت هرگونه اقدام شان فورا دستگیر ویا کشته می شدند تا سرنخهای نیز برای شناسایی عاملان بیشتر وسازماندهندگان نا امن سازی بامیان واطرافش به دست می آمد و زورگیران نیز بکلی از منطقه ریشه کن می شدند؟

حالا که جنایت به شدید ترین نوعش ودرعین امنیت و آسودگی خاطر تروریستان انجام شد و عاملان مباشر ومحل آن نیز معلوم است ما از اردوی ملی و نیروهای آیساف می خواهیم که تروریستان را ازمنطقه کاملا ریشه کن و پاکسازی نمایند .