۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه

عدالت و امنیت


مردم بامیان امروز برای تأمین امنیت شخصی، امنیت راههای مواصلاتی، مجازات قاتلین شهید ضحاک راهپیمایی کردند.
امنیت و عدالت شعار اصلی آنان بود.
به نظر من دادخواهی و خونخواهی برای شهید ضحاک باید همچنان ادامه یابد اما از راههای درست آن، کشاندن مردم به راهپیمایی یک روش دادخواهی است اما تنها راه نیست، نخبه گان باید راههای متعدد را جستجو و امتحان کنند تا به هدف برسیم.

البته دیشب نیز یک اعتراض خودجوش در بازار بامیان از طرف دانشجویان صورت گرفته بود، بیش از 5 شب است که آنها از برق جنراتوری بازار محروم اند با توجه به این که صدها دانشجو در اتاق های بازار ساکن می باشد و در حال حاضر نیز فصل امتحانات آنها می باشد، نبود برق فغان آنها را در آورده است و صاحب جنراتور هم به علت ظرفیت پایین جنراتور از آنها معذرت خواسته است.

تذکر: عکس های بیشتر این راهپیمایی را به سایت جمهوری سکوت فرستاده ام می توانید آنها را آنجا ببینید.

۱ نظر:

امیر شریف گفت...

شنیدم تظاهرات کنندگان در چوک شهید مزاری خیمه زده اند