۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

انتقام خون بی گناه

انتقام خون شهید ضحاک (اینجا) یکی از خواسته های خانواده و مردم بامیان است، عملیات شب گذشته بخشی از خواسته های ماست، مردم بامیان ضمن حمایت از این اقدام، خواهان مجازات و پاکسازی تمام تروریست های دره قمچاق ولسوالی سیاگرد و دره غوربند هستند.

هیچ نظری موجود نیست: