۱۳۹۰ تیر ۷, سه‌شنبه

رجوع به قانون اساسی

سخنگوی رئیس جمهور دادخواهی و شکایت نمایندگان پارلمان در پیشگاه سازمان ملل را مغایر حاکمیت ملی خواند و از آنها خواست این مشکل را در چهارچوب قانون اساسی افغانستان حل کند.
این حرف منطقی به نظر می رسد، آیا خود جناب رئیس جمهور در این زمینه قانونی عمل کرده است؟

من حقوقدان نیستم اما به عنوان یک شهروند عادی که به قانون اساسی و دیگر قوانین کشورم دسترسی دارم کوشش کردم به این سئوال جواب پیداکنم که به نتایج زیر رسیدم.

1- بر طبق اصول محاکمات عادلانه، که یک اصل جهانی است و قوه قضاییه افغانستان هم خود را ملزم به رعایت این اصول می داند گفته شده است، محکمه ای قانونی و عادلانه است که آن محکمه توسط قانون ایجاد شده باشد.

2- فصل هفتم قانون اساسی اختصاص داده شده است به قضاء و در ماده اول این فصل(ماده 116) قوه قضاییه را مرکب از ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکمه ابتداییه دانسته و در ماده ای دیگر(ماده 122) محاکم خاص را تعریف کرده است مانند محکمه عسکری، محکمه رئیس جمهور (ماده 69)، محکمه وزراء (ماده 78)، محکمه اعضای ستره محکمه یا دادگاه عالی (ماده 127).

3- در فصل سوم نیز که به رئیس جمهور اختصاص داده شده در صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور (ماده 64) نیز هیچ صلاحیتی به رئیس جمهور مبنی بر تشکیل محکمه "ویژه" داده نشده است.

4- در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم نیز صلاحیت ایجاد یا تشکیل محکمه "ویژه" یا محاکم دیگر غیر از آنچه قانون اساسی به صراحت نام برده به این قوه داده نشده است.

پس نتیجه گرفته می شود که محکمه "ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی" بر اساس قانون تشکیل نشده است، مغایر قانون اساسی و غیر عادلانه است و رأی آن هم غیر قانونی بوده و نمی تواند "واجب التعمیل" باشد. 

سخنگوی رئیس جمهور بفرمایند اگر قانون اساسی چنین صراحت دارد و خود جناب چنین کار غیر قانونی را در تشکیل چنین محکمه ای انجام داده است، متضررین برای دادخواهی اگر به سازمان ملل نروند به کجا بروند؟

۲ نظر:

ناشناس گفت...

آفرین برنظری عزیز

بسیارعالی است.

مهدی مهرآئین/کابل

rahmat گفت...

سلام آقای نظری! مطالب ارزنده ای بود.
متاسفانه قانون اساسی رادر کشورماهرفرد،نهاد وارگانی به نفع خودشان تفسیرمیکند