۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

برای ضحاک

خبر دیروز کوتاه اما تکان دهنده بود، جواد ضحاک که از کابل به بامیان می آمده در دره غوربند، اختطاف شده است.
این خبر در نبود رسانه همگانی اما با کمک تلفن خیلی زود منتشر شد، حتی میله کسانی را که به بند امیر رفته بودند را خراب کرد!

تاکنون نیز نگرانی ها، بیم ها و امید ها هم چنان وجود دارد، ضحاک در بامیان یک وزنه است، شهامت، شجاعت، دفاع او از حق، صمیمیت و جملات نغز و طنز او، همراهی او با بابه مزاری، ریاست شورای ولایتی و سایر ویژگی های او، از او  مردی برجسته ساخته است.

تاکنون نیز معلوم نیست کی ها او را و به چه هدف ربوده اند اما همه مردم بامیان امیدوارند که او هرچه زودتر آزاد شود.

اما به هرحال این حادثه نشان دهنده وضعیت زندگی ما هم هست، ما از هر طرف در محاصره ایم، اگر بخواهیم کابل برویم هم از مسیر میدان شهر و هم از مسیر غوربند با چنین مشکلاتی روبرو ایم، برای مردم عادی هم خط هوایی کابل- بامیان وجود ندارد، پس ماییم و همین ریسک، باید برای رفع این مشکل چاره ای اندیشید!
 
 

۲۶ نظر:

نعمت الله یکاولنگی گفت...

شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود
نبرد بند و قلاده شرف شیر ژیان .

مافقط آزادی فوری ضحاک را می خواهیم گرچند به قیمت شهید شدن همه ما تمام شود که آرزوی ماست.
رهبر شهید را همینگونه بردند ما سکوت کرده ذلت را پذیرفتیم جسور ترشده اند. گوه به این زندگی که ما داریم . تف براین رهبران بی عرضه که ماداریم. ما با یاری خدای جهانیان واتحادمردم و ... ضحاک را آزاد خواهیم کرد. ما انگیزه پاک وموضع بر حق داریم. نه متجاوزیم ونه زورگو و جنگ طلب اما مارا مجبور می کنند وزندگی را برما تلخ کرده اند بیایید برای دفاع از خود کاری کنیم که زندگی آنها را نیز به آتش بکشیم هرچه بادا باد!

محمد عوض نوری گفت...

بخدا قسم دلم برای جنگ و زدن و خوردن و کشتن و کشته شدن برحق ( نه در راه باطل) تنگ شده است.
از زندگی زنانه و به دنبال شهرک و پول و جای حویلی و وساطت پاسپورت و... خسته شده ام. با اینکه دو حویلی مدرن در کابل درام بخداقسم بی مزه شده، وقتی حتی چند قدم راه رفته نتوانم وتمام مردمم از گرسنگی و محرومیت که دولت عمدا برای شان درست کرده در حال تلف شدن باشند. این زندگی را چه کنم؟؟؟
خداوند بسیار لطف کرده که راه عزت وشهادت را برای ما باز کرده بیایید چنان زدنی بکنیم که فقط و فقط به قصد کشتن یا کشته شدن. آنوقت خواهند دید که وقتی هزاره ها دراثر نهایت ظلم و محرومیت پس از ده سال دیوانه شدند دیگر با هیج زنجیری بسته نخواهند توانست. کیست که در برابر دیوانه هزاره تاب مقاومت داشته باشد. دعاکنند خدا دیوانه های هزاره ها را به سنگر نبرند وگرنه صد در صد به ضرر فرصت طلبان تمام خواهد شد.

ناشناس گفت...

ما مردم هزاره باید کوتاه نیاییم گرچند به کشتن و کشته شدن هزاران نفر برسد چون در آنصورت امنیت همه سیاستمداران و پولداران و نخبگان ما بخطر می افتد وتبدیل به یک جامعه برده می شویم.

لیلانبی زاده مالستانی گفت...

خدایا! حالا که در آزمنی سختی قرارداده ی بامهربانی بی پایانت به مردم ما یک ذره شجاعت و از خود گذشتگی نیز عنایت فرما که از امتحان تو سر افراز و باعزت بیرون شوند.

عبد العلی بامیانی گفت...

کجایند مردان بی ادعا؟؟؟
کجایند شیران دشمن تباه؟؟؟

کجایند شمشیرهای گدازان زخشم؟؟؟
که طوفان نمایند بر فرق خصم؟؟؟

نجیب الله دانش گفت...

باعرض تسلیت دوستان احساسات شان را کنترل کنند. به نظر بنده دشمنان ازضعف و سکوت مردم بامیان استفاده کرده این اقدام را برای وارد کردن فشار بیشتر و انحراف افکار عمومی و ترساندن مردم راه انداخته اند.
مردم هزاره باید بدون درنگ بسیج شوند و منتظر اقدام دشمن نباشند چون دشمن می خواهد وقت کشی کرده یکی دو روز مردم را منتظر نگهدارند بعد از آنکه احساسات مردم فروکش کرد ضحاک را شهید نمایند. وقتی همه مردم به غوربند بریزند هم جامعه جهانی وهم دولت وهم خود پروانیها حساب باز می کنند وقطعا ضحاک را آزاد کرده دیگر دست به چنین اقدام خطرناک نمی زنند.
از سوی دیگر فکر کنم این فیلم از طرف کسانی راه اندازی شده که از امنیت و آرامش مردم بامیان به تنگ آمده اند و می خواهند مردم هزاره نیز دچار هرج و مرج بشوند.
موترها از بامیان بسیج شوند و مردم را بسوی غوربند انتقال بدهند.

دانشجویان آگاه هزاره گفت...

با گروگان گرفته شدن رئیس شجاع و محبوب شورای ولایتی بامیان در دره غوربند ولایت پروان سراسر مردم هزاره در بامیان برای آزادی رئیس نمایندگان شان بسیج شده اند و آماده حرکت به سمت غوربند هستند تا به یاری وقدرت قادر یگانه وخالق جهان، چنان درسی برای فتنه جویان شرارت طلب بدهند که تا ابدهوس گروگان گرفتن نخبگان و سیاستمداران و بزرگان هزاره را نکنند.
دشمنان بی منطق و زیاده خواه با سوء استفاده ا زسکوت و صلح طلبی مردم ما، چشم سفیدی و شرارت طلبی را به جایی رسانده اند که حتی فرصت نفس کشیدن را نیز ازما گرفته اند. در روز روشن و دم دروازه بامیان، محبوبترین و مردمی ترین وکیل ما را که عصاره تمام ملت ماست با نا جوانمردی راه گیری نموده به گروگان می گیرند.
ما فتنه جویان و شرارت طلبان را خوب می شناسیم وازهر قوم وگروهی که باشد برسر جان و ناموس خود باکسی تعارف و مسامحه نداریم.
دشمن بداند که ما اگر ده سال دندان روی جگر گذاشته صلح و سکوت را اختیار کرده ایم نه بخاطر ترس و دلبستگی به زندگی چند روزه ی دنیایی است که همانراهم با ظلم و تبعیض برای ما زهراگین و طاقت فرساد ساخته اند. بلکه بخاطر حفظ مصالح علیای کشور و وحدت ملی و به امید برقراری صلح وامنیت سراسری برای همه اقوام مسلمان و باهم برادر کشور ودرجهت ایجاد فرهنگ تحمل و ملت سازی پیشقدم شده ایم وگرنه در جنگ و دفاع نیزهمه ما امتحان خودرا داده ایم و همه می دانیم که مردان نبرد و جنگاوران میدان نه راه گیران سرگردنه و پیمان شکنان، کیهاست واگر فشار بیش از حد آنها را دیوانه کنند چه خواهند کرد؟
حالا که کارد به استخوان رسیده اگر مقامات و مسئولین دولت که درقدم اول وظیفه واجب ملی و اسلامی شان تأمین امنیت و دفاع از جان ومال وناموس مردم است و نیروهای حافظ صلح بین المللی که برای ایجاد صلح و جلوگیری از خشونت وزورگیری به کشورما آمده اند، وظیفه خودرا انجام نداده با راه گیران سرگردنه و عاملان قتل و جنایت برخورد جدی وقاطع نکرده دست آنها را از سرمردم کوتاه نکند. ناگزیر ما خود، با خیزش سرتاسری و با توکل به قدرت بی انتهای حاکم مطلق جهان و اتحاد وهمدلی ونصرت قطعی خداوند و همیاری جامعه جهانی، در دفاع از حقوق وجان و مال و ناموس خود تا آخرین رمق و فدا کردن جانها ی ناقابل خویش ایستاده ایم.

نصر الله گفت...

تمام وکلای پارلمان هزاره و رهبران و سیاستمداران هزاره باید جلسه اضطراری گذاشته موضع جدی و محکم و معقول بگیرند. اگر سستی شود. همینطوری خوبان را تک چین کرده آخرش ضعیفان را دسته دسته خواهند کشت دقیقا مثل دوران سیاه عبدالرحمن خان جابر.

فدایی مردم مظلوم هزاره گفت...

قمندان مطیع الله و ستار غواصی قبرشان را با دست خودشان کندند. کاری بسیار خطرناکی کرده اند باید منتظر عواقب آن باشند.

ابراهیم رضایی ورثی گفت...

مردم ما باید یک ضرب شستی نشان بدهند همه سر مردم ما دلیر وچشم سفید شده اند. ماخواستار آزادی فوری و بی قیدو شرط نماینده ی خود هستیم.

شیدا گفت...

بیرو قوی شو اگر عزت جهان طلبی

که درنظام حکومت ضعیف پامال است.

ناشناس گفت...

هاها

این واقعا یکی از تلخترین طنزهایی است که زندگی هزاره در یک ده ای اخیر پرداخته است.

در این دهه ولایت بامیان از تمام وزن سیاسی اش تهی شد. یعنی بامیان با مثلا فراه اصلا تفاوتی ندارد. این یعنی وزن سیاسی هزارجات که بامیان مرکز اش است یک سره به سوی صفر تقرب کرده است.

همین است که رییس شورای ولایتی اش را می ربایند. چون نه ضد گلوله دارد و نه هم بادی گاردهای چنگ بروت. این است سیاست هزاره که شاخ د دم و دندان اش را از میان برداشته اند !

این یک طنز است.

مطمنم که دوستان زیادی مرا عقب مانده فکر می کنند چون هنوز به چنگ بروت باور دارم. اما من باور دارم که هنوز برای رسیدن به حل مشکل با شعر جنگی در افغانستان راه درازی در پیش است اما ما هزاره ها از همین حالا تلاش می کنیم که مشکلات بی شمار مان را با شعر جنگی و حرکات بی بنیاد و بی ریشه ای به اصطلاح مدنی حل کنیم. بتی اویزان کردن در قدم قدم کوهها و دشت های بامیان به بامیان برق نخواهد داد. اما مطمین باشید که اگر 10 نفر چنگ بروت می داشتیم حالا بامیان برق داشت !

رازی جاغوری

لیاقتعلی افتخاری گفت...

ما نیز در کابل در محاصره قرار داریم و مسیر رفت و آمد غزنی-جاغوری و حتی مسیر کابل-غزنی نیز نا امن است. فکر میکنم حلقه ها محاصره تنگ تر خواهد شد و آخر الامر در مناطق مسکونی خویش نیز با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. تصور میکنم سیاست منفعلانه و دلسوزانه دولت کرزی به طالبان (برادرانش) جسارت و نیروی بیشتر بخشیده است. یگانه راه حل برای مهار این شورشگری و نا امنی اینست که یک فرد غیر پشتو زبان جایگزین کرزی گردد و چنان سیاستی را در پیش گیرد که هرگاه از یک منطقه نا امنی شروع گردد و تبدیل به لانه امن طالبان گردد، باید همه ای ساکنان آن منطقه تحت فشار شدید قرار گیرد تا از شورشگری و حمایت از طالبان دست بردارند. سیاست دلسوزانه کرزی طالب پرور منجر به حاکمیت مجدد این گروه وحشی خواهد گردید. آرزومندم رئیس شورای ولایتی بامیان هرچی زودتر آزاد گردد.

ناشناس گفت...

من هم قبول دارم که بامیان بخاطر صلح طلبی اش وزنه سیاسی اش را از دست داده است. کاش چند تا دیوانه بازهم پیدا می شد!

محمد انور محقق بامیانی گفت...

آقای نظری ممنون. اگر امکان دارد لحظه به لحظه گزارشهای تانرا دراین مورد نشر کنید که مردم بسیار بی تاب است. تشکر

محمد حسین دانش گفت...

همه ی این ریشخندیهای که می شویم بخاطر چسبیدن محکم به دالر و کلدار و .. است. از طرف دیگه یک نظام سیاسی و نظامی مستقل هم نداریم. داشتن یک تشکیلات نظامی در کشور ما که خرتاخری است و ارتش در اختیار اقوام زور گواست، واجب است. حتما باید یک سازمان نظامی منظم و منسجم درست کنیم به دولت به هیج عنوان اعتماد نمی شود. خود دولت در صدد کارشکنی و ضعیف نگهداشتن ماست.

ناشناس گفت...

بهبه جمع دو آتشی ها هم که جمع جمع اند.

تا ببینیم تفاوت میان عمل و گفتارشان را.

عبدالرشید گفت...

ما خیلی ذلیل شدیم نه یک رهبر داریم و نه یک عسکر همان مردم که ده سال پیش در مقابل دشمن می جنگید امروز با دشمن در یک کاسه نان می خورد جای شرم است که شجاع ترین مرد بامیان دست گیر می شود ولی کسی نیست که بگوید چرا؟ چنین شد.
مرگ بر بی غیرت ها جوانان بامیان بیائید یک بار دیگر نشان بدهیم که ما همان هزاره هستیم که اگر قتل عام شدیم بازهم سرا بلند کردیم و از یکاولنگ تا کابل یک بار هم در مقابل ما نیستادید.

ناشناس گفت...

فکر می کنم اکثر بقریب نظریاتی که به جنگ و خشونت دعوت می کند را یک شخص نوشته باشد.

در ضمن اقلیت اقلیت است در تاریخ هم تا فکر می کنم افتخاری خاصی را در جنگ نمی توان پیدا کرد و حالا هم اگر شک دارید می توانید امتحان نمائید.

قابل توجه دوستان غیر از بامیان، شما ها در طول تاریخ امتحانتان را داده اید، بارها به نام هزاره و دفاع از حقوق در بامیان، یکه ولنگ و غیره هزاره ها را با تاجیک بامیان دشمن ساخته و بعد از چپاول خود که از ابتدا هم جای نداشتید فرار کردید و هزاره بامیان ماند و تاوان پس دادن چپاول شما، طالب آمد غندکی هزاره بامیان را کشت وحدت امد هزاره غیر بامیان امد و تاجک بامیان را کشت.

از غیرت و مردانگی تان هم معلوم است تا در کابل بودید نقب زده بودید و در روی زمین راه رفته نمی توانستید، هزاره جاغوری که یک مرمی را هم فیر نکرد و اگر در ان زمان به غزنی می رفتی خیال می کردیکه هزاره غزنی همان طالب است.

بیخود و بیجا اذهان عمومی را تخریش نکنید و بزارید که مذاکرات پیش رفته در نتیجه آقای ضحاک رها شود.

ریگی گفت...

نکته خوبی ره آقای افتخاری ایشاره داشته است. حلقه محاصره تنگتر شده میره در زمان جهاد هم همین مشکل قربانی های زیادی را از ما گرفت اما ما هیج پند نگرفتیم . مردم وقتکه قدرت و تصمم گیری در دست تان است یک لحظ به حال تان و به امور تان عاقلانه فکر کند و هوشیارانه تصمم بگرید. و حال که کار از کار گزشته با سروصدا های بیجا دل دشمنان تان خوش میکند نه خفه. مردم که از ساحه شان ناامنی سرزده است باید پاسخگوی ان باشد از سیاستی بود که در دوران شاه ظاهر و غیره از قدم در کشور تطبیق می شد اما این حکومت انتخابی خود تان با شعارهای غربی و ارزیشی تمامی بدبختی را برای ما به ارمغان آورده

ناشناس گفت...

دوستان عزیز

ما افغانستان را دوست داریم اما پیش از همه باید بقا و ادامه ای حیات خود را تضمین کنیم.

من باور دارم که هزاره ها، تاجیکها و ازبک ها بدون کدام ضمانت برای ایجاد یک سیستمی که در ان قدرت سیاسی و نظامی قابل کنترول باشد، بدترین اشتباه را با قبول خلع سلاح شدن مرتکب شدند.

امروز به صورت علنی تمام ابتکار در صحنه ای سیاسی افغانستان در دست پشتونها است. چون از طرفی تمام پست های کلیدی در دولت را دست دارند. از طرف دیگر، مخالفین دولت همه پشتون هستند و این مخالفین امروز دارای یک وزنه ای سنگین و تعیین کننده ای سیاسی و نظامی هستند. یعنی مهم ترین مساله ای سیاسی امروز افغانستان جنگ است و در دو سوی این جنگ قدرت اصلی در دست پشتونها است. اقوام دیگر فقط نظاره می کنند که چطور دو طرف بر سر تقسیم قدرت و تعیین چهارچوب سیاسی اینده ای افغانستان با همدیگر چانه می زنند.

این بد ترین وضعیت برای اقوام غیر پشتون است. اما در میان این اقوام هزاره ها در بدترین وضعیت قرار دارند. نه بازسازی، نه امکانات دولتی، نه بودجه، نه قدرت سیاسی، نه قدرت نظامی، نه می دانیم که راه کدام است و از کدام سو باید حرکت کرد.

به نظر من اگر اقوام غیر پشتون مخصوصا هزاره ها نتوانند که یک شبکه ای غیر منظم مسلح بومی دفاع خودی تشکیل بدهند باید منتظر وضعیت بدتر از این هم باشند.

حالا پشتونها هم ارتش ملی هستند، هم مخالفین مسلح را اینها تشکیل می دهند و هم اربکی یک ملیشه های قومی شان فعال است و هم کوچی های شان مسلح هستند. پس معلوم است که وزن سیاسی شان سنگین است و هر روز که می گذرد قدرت سیاسی را هر چه بیشتر انحصاری می کنند.

ما دیدیم که با کشتن داود داود غال مغال رهبران مردم تاجیک بالا شد اما هیچ کاری از پیش نبردند. چون قدرت سیاسی تاجیک ها بسیار تضعیف شده است. فرض کن هفته ای اینده عطا را کرزی بر کنار می کند و به فرا می فرستد. ان وقت تاجیکها با کدام قدرت خود مانع این کار می شوند؟

من مطمین هستیم که افغانستان به سوی فاجعه برای اقوام غیر پشتون در حرکت است. و خواب ما رسیدن این فاجعه را تسریع می کند.

باتور

شریفی مکنک گفت...

جناب آقای لیاقت علی افتخاری بهترین تحلیل را فرموده اند. دوستان بزرگواری کرده کمی از خود جهانبینی فرا منطقه ی نشان بدهند و موجب تشویش و اختلاف مردم مظلوم و بی پناه ما نشوند.

صادق فکرت گفت...

مرگ بر منطقه گرای پست خائن ناموس فروش، که میان هزاره های مظلوم فتنه ایجاد می کند و هزاره ها را منطقه به منطقه با کارد تنگ نظری و سودجویی شخصی تقسیم می کند.

مرگ بر منطقه گرای پست خائن که میان هزاره های مظلوم فتنه ایجاد می کند و هزاره ها را منطقه به منطقه با کارد تنگ نظری و سودجویی شخصی تقسیم می کند.
مرگ بر منطقه گرای پست خائن که میان هزاره های مظلوم فتنه ایجاد می کند و هزاره ها را منطقه به منطقه با کارد تنگ نظری و سودجویی شخصی تقسیم می کند.

اوه! اووووه! اوه! همینطور آدما را اگه خداوند از نزدیک به گیرم بیندازد سرش را به بین دستشویی خواهم گرفت! این احمقهای بی ناموس مردم مارا از قدیم تاحالا تکه تکه کرده موجب شکست و قتل عام مان شده است. ماچقدر زحمت می کشیم که این تبلیغات زهراگین را خنثی کنیم اما اینها که معلوم نیست هزاره است یادشمن ولی بنام هزاره نظر می دهند می آیند با یک نجاست که می اندازند صدها متر بین ما فاصله ایجاد می کند. من نوکر هزاره مظلومم در هرجای جهان که باشد.

بسم الله احمدی گفت...

صد در صد دوسه نظر در اینجا از جاسوسان غیر هزاره است که برای ایجاد اختلاف و تفرقه بین مردم ما مأموریت داشته. بیرارای عزیز خیلی مراقب وهوشیار باشند.

رضایی ورثی گفت...

درنشر و خواندن نظریات دقت شود خوبست. بعض نظرها از زهر نیز خطرناکتراست.یکباردیگر به دقت مرور کنید.

ناشناس گفت...

قابل توجه جاسوس شناسان به ظاهر مهریان قوم

شما ها نوکران واقعی رهبران خونخواه بظاهر مهربان ما مردم هستید و تمامی بد بختی ها از دست شما هست.

در زمان جنگ چه معامله ها که نکردید و مردم را بکشتن ندادید حال هم که مصروف پول چاپ کردنید.

و اگر کسی از شما انتقاد کند وی را خائین خطاب کرده و دشمن لقب می دهید و واوه و وای تان به هوا بر می خیزد، زیرا منافعاتان را در خطر انداخته اند و چهره شومتان را برملا می کنند.

لطف کرده اوه و آف تان را کم کرده دقیقاً ترحتان را راجع به آقای ضحاک ارائه دارید؟ چرا در لفافه حرف زده بچه های مردم را به شور وا می دارید. "آخ که چقدر دلم تنگ شده برای جنگ، می خواهم خانه هایم را بفروشم و پولش را در جنگ مصرف نمایم، دلم از پشت وندی ها دغ شده و ..."

آیا شما که اوج اقتدار و فهم هستید و جاسوس را از نوشته هایش به آسانی می شناسید جنگ را که مایع بد بختی است تنها گزینه برای راه حل موضوع افغانستان دانسته و در قسمت آقای ضحاک می دانید؟ یا باز پلانهای دیگری دارید که با شروع جنک پول بجیب بزنید؟

هزارجات که نه راه مواصلاتی صحیح دارد و نه مرز با کشوری ثالثی چگونه می تواند این فرموده آقایان را اجرا کند؟

راههای مواصلاتی یکی بعد از دیگری بسته می شوند، خوب اندکی خوب است که مردم ما فکر کرده به معامله گران ما رای نداده تا آنها به قیمت نازل به پشتون ها نفروشند.

امید وارم اندکی به فکر مردم بوده زیادتر از این استفاده جوی نکنید.