۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

نتایج دادگاه ویژه

لحظاتی پیش تلویزیون آریانا داشت بطور مستقیم نتایج بررسی ها و نیز فیصله های دادگاه ویژه انتخاباتی را اعلام می کرد، آنها هم با توجه به استناداتی که می کردند خود را حق به جانب نشان می دادند و کمیسیون انتخابات و شکایات نیز قبلن می گفتند که آنها حق به جانب اند و فصل الخطاب  و از سویی در حدود 200 نماینده پارلمان دیروز ائتلافی را اعلام کرده و هم قسم شدند تا از حقوق شان دفاع کنند و نخواهند گذاشت حتی یک نفر از جمع شان کم شود.
به نظر می رسد که کشور آبستن حوادث و رویدادهای سیاسی مهمی در روزهای آینده خواهد شد.
دعوا بین برنده ها و بازنده هاست و مردم عادی فقط تماشاگرند و می خواهند در این دعوا ترکش یا چره این دعوا، آنها را نگیرد، هرچه می شود به خیر بگذرد.

هیچ نظری موجود نیست: