۱۳۸۷ آبان ۳۰, پنجشنبه

دستاوردهای صحت

داکتر احسان الله شهیر رئیس صحت عامه بامیان یکی از مدیران موفق بامیان است، وی در گفتگویی با حسن خالقی خبرنگار آژانس خبری وخت دستاورد های خویش را بیان کرده از جمله گفته است که چهار سال پیش 9 مرکز صحی بوده و اکنون 70 مرکز و 6 تیم سیار صحی در ولایت بامیان موجود است و 95 درصد مشکلات صحی در خود ولایت قابل حل است.

البته مسئولان بیشتر دوست دارند با ذکر آمار کمی، از کیفیت خدمات یادآوری نمی کنند این با خبرنگار است که این مسئله را بیشتر کاووش کند، برای مثال کلینک توپچی -شش پل- که بیش از پانزده کیلومتر با مرکز بامیان بیشتر ندارند، بیش از یک سال است پرسونل مسلکی زن ندارد، اما ساختمان معیاری دارد!!،

مکاتب زیادی ساخته شده اند اما معلم مسلکی که با وجدان و احساس مسئولیت کار کند نداریم،
مدیریت برای پیگیری و نظارت امور ضعیف است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام و احترامات!

برای اوردن رفاه در یک منطقه در قدم اول تحکم امنیت ضروری است..
و بعدا در رشته های تخصصی کمبود بایست به تعلیم و تربیه اشخاص مسلکی پرداخت..

و قومی زود به رفاه خواهد رسید که حکمرانش عا لم و حکیم باشد!!!

اکبر ح ج