۱۳۸۷ آذر ۳, یکشنبه

پرنسیب

امروز با برخی دانش آموزان دایکندی صحبت می کردم، در حدود 600 نفر از یک هفته الی ده روز در این شب و روزهای سرد در بازار بامیان منتظر کنکور بوده اند، شایعه شده بود که کنکور در 23 عقرب برگزار می گردد.

این مشکل و برگزاری کنکور در دایکندی را از داکتر محمد علی ستیغ نماینده دایکندی در پارلمان که در جلسه امتحان حاضر بود پرسیدم او گفت که ریاست معارف هم از تاریخ دقیق کنکور خبر نداشته! و گفت "پرنسیب" است که کنکور فقط در جایی که دانشگاه باشد برگزار می گردد و ما دانشگاه نداریم،

با او بحث کردم که این پرنسیب وحی منزل نیست، تغییر پذیر است و شما چه فعالیتی برای تغییر آن انجام داده اید، 600 جوان آن هم اکثرا" از طبقه فقیر اگر هر کدام 100 دالر مصرف راه کرده باشند جمعا" 60 هزار دالر مصرف کرده اند؟ جوابی نداشت.

لحظاتی بعد وی از این نوع سئوال من خوشش آمد و قول داد که کوشش می کند که سال آینده کنکور در دایکندی برگزار گردد.

یکی از همراهان وی گفت داکتر برای شمولیت دختران در امتحان کنکور زحمت زیادی کشیده، زیرا آنها از کورس هایی که یک موسسه دایر کرده بود فارغ شده بودند نه از لیسه های دولتی ( 300 دختر از کورس های موسسه نویب امسال فارغ شده اند ) و اکنون هم در بامیان فقط بخاطر دفاع از حقوق این داوطلبان آمده است.

۱ نظر:

باچه شارستو گفت...

از استدلال داکتر خنده ام گرفت!
جناب وکیل صاحب غافل است ازینکه مثلا در غور حوزه کانکور است درحالیکه دانشگاهی وجودنداره.
از همراهان (مدیحه سرایان!) داکتر که جای گله نیست! اونا بیچاره ها باید به اصطلاح معروف موزه پاکی کنه؛ فرهنگ معمول و جا افتاده که سراپای مملکت را متعفن ساخته