۱۳۸۷ آبان ۲۸, سه‌شنبه

منع سوء استفاده از اطفال

فردا 19 نوامبر روز جهانی جلوگیری از سوء استفاده از اطفال است، چندین نهاد مدنی مدافع حقوق اطفال کمپاین یک هفته ای را در سراسر افغانستان به منظور آگاهی مردم از اضرار سوء استفاده از اطفال و مسئولیت پذیری نهادهای مجری قانون به راه انداخته اند.

به گفته مسئولین امر در زون بامیان نیز میزان استفاده سوء از اطفال به ویژه تجاوز جنسی نسبت به سالهای گذشته زیاد شده است، محیط های کارگری که اطفال و کودکان مشغول به کار اند بیشتر مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

روز گذشته برای تهیه گزارش به هوتل ماما نجف در بازار بامیان رفته بودم، با خلیفه صمد آشپز که از سن هشت سالگی در هوتل های سمت شمال کار کرده صحبت می کردم، او خاطره و تجربه های تلخ از قربانی شدن اطفال در هوتل ها داشت، او معتقد بود که نباید اطفال در هوتل ها کار کنند، زیرا مورد استفاده بچه بازها، قمار بازها و باند های قاچاق و ... قرار می گیرد.

قرار است فردا در محفل فوق از نهاد های مسئول تعهد گرفته شود که در برابر قضایای مربوط به سوء استفاده از اطفال بی تفاوت نبوده و در این مبارزه سهیم باشند.

یادم هست که چند سال پیش نوجوانی بی سرپرست از سوی تعدادی پلیس در یکی از پسته های شهر مورد تجاوز قرار گرفت، هیچ کس مایل نبود این مسئله را پیگیری کند و آخر الامر مرتکبین بعد از چند وقتی برائت گرفتند و نمی دانم قربانی که بی سرپرست بود به چه سرنوشتی گرفتار شد.


هیچ نظری موجود نیست: