۱۳۸۷ آبان ۲۳, پنجشنبه

اعدام و حقوق بشر

هفته پیش سید حسین عالمی بلخی نماینده پارلمان در میزمدور رادیوی صبح بخیر افغانستان گفت: فعالیت نهادهای حقوق بشری مانع تطبیق قانون از جمله جزای اعدام و موجب افزایش جرم و جنایت است!

حال که تاکنون 9 تن از مجرمین سال های پیش به جزای اعدام رسیده، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز این بار نگرانی خویش را ابراز نداشت، نادری سخنگو و شمس الله مسئول بخش نظارت دفتر کابل در مصاحبه با طلوع جزای اعدام را که در قانون جزایی افغانستان آمده قانونی دانستند، کمیسیون در گذشته به علت آنکه نهادهای عدلی و قضایی ظرفیت لازم را ندارند و امکان حق طلفی موجود است مخالفت می کرد.

در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز ممنوعیت جزای اعدام صراحت ندارد و محفوظ بودن حق حیات هم که در اولین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است از سوی حقوقدان مختلف تفسیر شده است.

نمی دانم تحلیل بلخی از عدم آگاهی ایشان از معیار های حقوق بشر است ( عضو کمیسیون قضایی! ) یا ترس از تطبیق عدالت انتقالی!

هیچ نظری موجود نیست: