۱۳۸۷ اسفند ۱۱, یکشنبه

برف سنگين
ديشب برف سنگين و بي سابقه اي باريد.
اين سومين برف سنگين است كه امسال مي بارد.
برف باري هاي گذشته تلفات و خسارات اندكي در پي داشت، خدا كند برف سنگين امروز كدام تلفات جاني يا مالي را نداشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست: