۱۳۸۷ اسفند ۱۷, شنبه

هشت مارچ در عراق

کمیسیون مستقل حقوق بشر، دفتر بامیان روز جهانی همبستگی زنان را امروز در قریه عراق شیبر تجلیل کرد.
داکتر سرابی هم اشتراک کرده بود وی گفت زنان از مردان فقط فرصت برای رشد و تبارز می خواهند و بس.

یکی از بانوان فعال این ولسوالی رئوس مشکلات زنان در عرصه تصمیم گیری در پروژه های انکشافی، تعلیم تربیه، صحت، ترانسپورت و صنایع دستی این منطقه را قرائت کرد.

سه نفر در عرصه تلاش برای حقوق زنان به عنوان افراد نمونه از سوی حقوق بشر معرفی شد.

جمعه گل باشنده دره شمبل ولسوالی شیبر زمینه تحصیل برای 6 دختر خود فراهم نموده و دخترانش هم اکنون از صنف 6 الی 11 درس می خوانند وی آرزو دارد دخترانش به دانشگاه راه یابد او می گوید یک دختر بیشتر از 5 پسر برایش فایده داشته، او در کار خانه به همسر بیمارش کمک می کند، بارها مردم قریه وی را بخاطر روان کردن دخترانش به مکتب مسخره کرده اند .
او به این دلیل حایز لوح تقدیر شناخته شد.


پدرجمال آرا بیست سال پیش او را به ازدواج پیرمردی در آورد و دختر پیرمرد را برای خودش گرفت، شوهر جمال آرا برای بیش از 15 سال در بستر بیماری افتاد و او یک تنه با مشکلات دهقانی و مالداری دست و پنجه نرم کرد و در برابر مشکلات تسلیم نشد، اینک شوهرش دارفانی را وداع نموده است و او هم پدر و هم مادر چهار پسر خود می باشد.
او شایسته دریافت لقب زن نمونه شناخته شد.

مستوره بیش از 4 سال رئیس شورای زنانه دره عراق بود، او توانست پروژه های مهمی چون برق و ... را برای قریه خویش به ارمغان آورد.
او شش سال را هم سرمعلم مکتب دختران بود و زحمات زیادی را برای تعلیم و تربیه دختران و ساخت تعمیر مدرن کشید و به نتیجه مثبت نایل آمد.

هیچ نظری موجود نیست: