۱۳۸۷ اسفند ۱۷, شنبه

سفر به عراق


چند روز و شب را در قریه عراق ولسوالی شیبر رفته بودم، برگزاری روز جهانی همبستگی زنان یا هشت مارچ بهانه این سفر بود.
اکثر باشندگان ولسوالی شیبر هزاره اند و اکثرا" پیروان فرقه اسماعیلیه، فرصتی بود برای آشنایی بیشتر با قومای اسماعیلیه.

هزاره های اسماعیلیه در قیافه، صداقت، مهمان نوازی، زبان و گویش، آداب معاشرت، سابقه محرومیت و ... با امامیه هیچ گونه تفاوت نداشتند، تنها عکس شهزاده کریم آغا خان بود که بر دیوار هر خانه و جماعت خانه شان قاب شده بود و اندک تفاوت در آیین مذهبی.
زنان شان به نسبت سایر هزاره ها کمتر دچار قیودات بودند اما عرف و عنعه جوامع سنتی در آنجا نیز حاکم بود.

آنها از سه دهه انقلاب خاطرات نیک نداشتند، چندین بار توسط گروپ های مجاهدین امامیه به جرم اینکه رهبرانشان با کمونیست ها میانه خوب دارد مورد چور، چپاول و غارت و قتل قرار گرفته بودند و در زمان حاکمیت طالبان نیز به جرم هزاره بودن به کار اجباری دیوار غوربند و ... برده شده بودند.

اما در هشت سال اخیر در امان اند و به مدد بنیاد آغا خان از پروژه های صحت، معارف، انکشاف دهات و زراعت برخوردار شده اند.
سری هم به جماعت خانه، یا مسجد قریه هم زدم، اطفال نزد ملا مشغول آموزش قرآن، سعدی و ... بودند.

دو سال پیش پیروان این فرقه امام حاضر خود را با طلا وزن کردند- جشن گولدن جوبلی.۱ نظر:

nameh گفت...

گاهی در اخبار ثروتمندان دنیا فیلم و مراسم جشنی باشرکت رهبرفرقه اسماعیلیه که دراروپازندگی شاهانه داردمی بینم.
اویکی ازمیلیونرهای دنیا بشمارمیرود
به وسیله پولهای پیروانش .
آنوقت این پیروان فقیروبدبخت ولسوالی
شیبر ، کیلو کیلوطلای دسترنج زندگی شان رامیدهند به امام حاضر . اسلام دین هزارشاخه شده جالبی است .