۱۳۸۷ اسفند ۱۸, یکشنبه

هشت مارچ در بامیان


امروز در مرکز بامیان نیز هشت مارچ تجلیل شد.
ریاست امور زنان و شبکه انکشافی جندر در سالن مخابرات و عده ای هم در مسجد رهبر شهید، گروپ اول دولتی ها بودند و گروپ دوم بیشتر زنان قریه، آنها گفتند و تحفه دادند و اینها برای صلح دعا کردند.


عده زیادی از زنان که از راههای دور آمده بودند در پشت درب سالن مخابرات مانده بودند چون سالن پر شده بود از مردان و زنان

اطفال آشیانه سمر نیز تأتری را اندر کرامات علم آموزی برای دختران نمایش دادند

مردان زیادی نیز فرصت یافتند که برتری خود را در فصاحت و بلاغت به رخ زنان بکشند

۱ نظر:

ناشناس گفت...

gfhfdxbv m, bn bvgnjmvb