۱۳۸۷ مهر ۲۰, شنبه

بامیان در هفته گذشته

افتتاح مرکز منابع در دانشگاه بامیان از طرف آمریکایی ها ، کمک خوبی است برای رشد علمی جامعه بامیان، بیش از یک هزار جلد کتاب و سهولت حدود ده پایه کامپیوتر متصل به اینترنتی می تواند به رشد دانشجویان کمک کند، اما این کتابها تماما" به زبان انگلیسی است و نیز خود دانشگاه نیز چند سال پیش سهولت اینترنت و دهها پایه کامپیوتر داشت اما دانشجویان همواره از این سهولت محروم و شاکی بودند، در ثانی نگهداری وسرویس این سهولت هم مهم است.

امضای قرار داد پاداش یک ملیون دالر دیگر از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر برای بامیان نوید دیگری برای رشد و توسعه بامیان، هرچند که ما مردم از وزارت احسان جاوید در وزارت ترانسپورت خیر ندیدیم و آن وزارت را از هزاره ها گرفتند بجایش وزارت مبارزه با مواد مخدر را دادند، از آمدن جنرال خدایداد تاکنون بامیان دو ملیون دالر نصیب شده که جای شکر اش باقی است.

ثبت نام رأی دهی در بامیان همزمان با چند ولایت دیگر نیز هفته گذشته شروع شد، گرچه عناصر تمامیت خواه نگذاشتند که پروسه سرشماری امسال شروع گردد، اما ثبت نام برای شرکت در انتخابات فرصت دیگری است برای ملیت های محروم.

ورکشاپ نظر دهی پیرامون قانون ارگان های محلی از طرف جامعه مدنی و نیز ورکشاپ چگونگی برخورد علما با رسانه ها از طرف موسسه اکوال اکسیس نیز در هفته گذشته در بامیان راه اندازی گردید، آیا اینکه این ورکشاپ ها از موثریت برخوردار هست، بماند، آنچه هویداست پروژه ای بوده که از سوی یک انجیو تطبیق شده و منافع آن به جیب دست اندرکاران رفته است، افغانستان است دیگر، هر کسی سرش را زیر می اندازد می آید ورکشاپ دو الی سه روزه برگزار می کند، عده ای را ( 20 الی 30 نفر) را دعوت می کند دو الی سه روز ادامه پیدا پیدا می کند و دست آخر یک تصدیق نامه و مقداری جیب خرج داده می شود و همگی خوشحال و خوشنود جلسه را ترک می کنند.

برای اولین بار یک موتر تیم بازسازی ولایتی نیوزلند در منطقه دو آب میخ زرین کهمرد با ماین کنترل از راه دور روبرو گردید که به گفته مقامات خسارت جانی به بار نیاورد، این پنجمین حادثه انفجار ماین در این منطقه در سالجاری است که تاکنون منجر به کشته شدن دو نفر و تخریب پنج عراده موتر شده است و تاکنون هیچ کسی هم در این ارتباط دستگیر نشده است و مقامات آنرا به دشمنان وطن (طالبان) نسبت می دهند، معلوم نیست امنیت ملی، قومندانی امنیه و پی آرتی چی کار می کنند که نتوانسته اند عاملین این حوادث را شناسایی یا دستگیر کنند، آیا این حوادث خود گواه شکننده بودن امنیت بامیان نیست؟ آیا دلیل خوبی برای ناکارآمدی نهادهای تأمین کننده امنیت نیست؟

۳ نظر:

ناشناس گفت...

خوب همین دو ملیون دالر کجا است؟؟؟
چرا هر چه زودتر در جایش مصرف نشود در حالیکه دیده میشه که شرایط قابل پیش بینی نیست!!!!

اح ج

ناشناس گفت...

ظاهر جان امید وار هستیم
"حمید"

ناشناس گفت...

معبود ِ خويش را بشناس و حق ِ او را نگه دار،
و هميشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش،
و توجه بر طلب ِ علم را مقدم دار.

اهل ِ علم را به كثرت ِ علم امتحان مكن،
بلكه اعتبار ِ حال ِ ايشان به دوري از شر و فساد كن.
و از خدا چيزي مخواه كه نفع ِ آن منقطع (مقطعي) بـُوَد،
و يقين داشته باش كه ?همه ي? مواهب از حضرت ِ اوست،
و از او نعمت هاي باقي (نعمتهايي كه مثل ِ انرژي پايستگي دارند!)،
و فوايدي كه از تو مفارقت(جدايي) نتواند كرد، التماس كن.هميشه بيدار باش
كه شرور را اسباب بسيار است،