۱۳۸۷ مهر ۲۷, شنبه

دیوار کوتاه حقوق بشر

فرمانده محترم پلیس وقتی که جوابی برای کم کاری و فساد و نقش پلیس در اختطاف، نا امنی و ... نداشت کمیسیون مستقل حقوق بشر را متهم به حمایت از مجرمین می کند.

دوست عزیز، فصل دوم قانون اساسی حقوق شهروندان، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته است، هیچکس نمی تواند به حیثیت و کرامت انسانی افراد ولو مجرم اهانت کند، قانون هست، محکمه است و جزا برایش در نظر می گیرند، تو حق شکنجه، لت و کوب و توهین و ... نداری.

اگر کسی جرمی را مرتکب شد، آیا انسانیت وی از او گرفته می شود؟ جزاء به حیث بازگشت وی به زندگی انسانی باید باشد نه جایی برای عقده گشایی!

پلیس بهتر است به حقوق انسان ها ولو مجرم احترام بگذارد، این حقوق بشر و حقوق شهروند است، کمیسیون، خبرنگاران، جامعه مدنی و عامه مردم حق دارند که برخورد شما را نظارت کنند و خواهان رعایت احترام به حقوق بشر شوند.

هیچ نظری موجود نیست: