۱۳۸۷ مهر ۲۵, پنجشنبه

عدالت برای جنایتکاران

از صحبت های داکتر رنگین دادفر اسپنتا در نفی تسلیمی به طالبان و از دست دادن آنچه افغانستان در این شش سال بدست آورده خیلی خوشم آمد،
چند روزی بود که نگران بودم که چگونه کرزی صاحب با گروهگی که این همه انفجار، انتحاری، گردن زدن مردمان بی دفاع فقط به جرم کارمند موسسات و دولت و ... را انجام داده می خواهد مذاکره کند

و تعجب می کنم به حرفهای به اصطلاح نمایندگان پارلمان، کارشناسان سیاسی و جبهه به اصطلاح ملی که هریک از دیگری سبقت گرفته و حتی بیشتر از ناتو و آمریکایی ها از مذاکره با طالبان حمایت می کنند،
هیچ کس نبود که مذاکره با این جنایتکاران را نفی کند، و به جای آن بر عدالت و محاکمه آنان پای فشارد،
شجاعت این مرد را که نشانه تعهد وی به ارزشهای نوین است می ستایم،

هرچند که نماینده ایران در شورای امنیت ملل متحد هم مذاکره با طالبان را غلط و باعث افزایش تروریزم خواند و بجای آن توجه به رشد اقتصادی و آموزش را توصیه کرد که هرچند با این سخن نیز موافقم اما از عجایب می دانم، شاید که سیاستمداران ایرانی چند روز بعد آنرا تعدیل کنند.

هیچ نظری موجود نیست: