۱۳۸۷ مهر ۲۴, چهارشنبه

ماین پاک، قربانی ماین

روز گذشته یکی از کارمندان موسسه ماین پاکی ATC که در شهر غلغله مشغول پاک کاری ماین بود جان خود را از دست داد، جنازه موصوف بعد از ظهر دیروز توسط چرخبال به زادگاه اش ولایت کنر منتقل شد.


در نوشته های قبلی راجع به اینکه کلیه کارمندان این موسسه از یک قوم، آنهم از مناطق جنوبی اند و این امر باعث ایجاد حساسیت بین مردم هزاره شده است نوشته بودم، اما بگذریم از اینکه بعضی دوستان انحصار گر یک موسسه یا نهاد یا وزارت را میراث قوم و تبار خود فکر می کنند اما این باعث نمی گردد که احساس غم شریکی با برادر پشتون خود که در بامیان جان خود را از دست می دهد نکنیم، روز و شب گذشته به فامیل آن عزیز سفر کرده می اندیشیدم که آنان منتظر پدر اند که ناگاه با پیکر بی جان پدر روبرو می شوند، خدایا جنت برین را برای این شهید پاک نصیب بگردان و ملت را از شر ماین کاران نجات بخش!

هیچ نظری موجود نیست: