۱۳۸۷ مهر ۲۷, شنبه

بامیان در هفته چهارم میزان

1- قومندانی امنیه این هفته خبر ساز بود، دستگیری شخصی به اتهام حفاری آثار باستانی در ساحه بند امیر، دستگیری یک نفر به اتهام دزدی در کوتل شاتو ( یکاولنگ- پنجاب ) و انفجار ماین در ساحه بازار، دستگیری یکی دو نفر به اتهامات فوق شاید در برخی جوامع عادی بوده و شامل خبر نگردد، اما برای بامیان و پلیس آن که فاقد آموزش های مسلکی، امکانات، نیروی انسانی و پسته های امنیتی کافی می باشد، می تواند دستاورد مهم باشد، کوتل های دور دست هر از چندگاهی جولانگاه سارقین قرار می گیرد که دار و ندار مسافر بدبخت را تاراج می کنند، دستگیری محاکمه و جزاء دادن این عناصر می تواند به تأمین امنیت بیشتر بیانجامد.

انفجار ماین در بازار، اولین مورد نا امنی است، هرچند که این مورد خوشبختانه خسارات مادی و جانی را در پی نداشت، اما نشانه ناامنی و نفوذ دشمنان می تواند باشد، به گفته ساکنان غندک و جلمیش ولسوالی شیبر، در این هفته شبنامه هایی با آرم امارت اسلامی طالبان در بازار این ولسوالی نشر شده و مردم را از همکاری با دولت بر حذر داشته که به همین مناسبت مکاتب آن ساحه به ویژه مکاتب دخترانه تعطیل شده است، این منطقه با مرکز بامیان کمتر از سی کیلومتر فاصله دارد.

2- تعمیر تربیه معلم بامیان هم سنگ تهداب اش گذاشته شد، تربیه معلم بامیان دو سال پیش تأسیس شده و در حدود 300 دانشجو دارد، در حال حاضر دانشجویان آن در لیسه ذکور سابق تحصیل می کنند، سال گذشته آنان در اعتراض به مشکلات نهاد مربوط به خود راهپیمایی و تحصن کردند که نزدیک بود به خشونت کشانده شود.

3- تلویزیون طلوع گزارشی از تخریب آثار باستانی در بامیان که به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ خود دولت نیز در آن دست دارد نشر کرد، تصویر مربوط به ساخت تعمیر شرکت راهسازی کوریایی بود که در ابتدای دره اژدر در حال کار بوده و سبب تخریب آثار باستانی موجود در آن ساحه می شد، فردای آن روز والی صاحب کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و سخنان رئیس اطلاعات و فرهنگ را رد کرد، معلوم نیست که حقیقت امر چیست؟ چرا مسئولین محترم دعواهای خویش را مطبوعاتی می کنند؟ مگر رئیس اطلاعات فرهنگ زیر نظر ولایت کار نمی کند؟

4- هفته جمع آوری اعانه سره میاشت نیز با جمع آوری اعانه از موتر وان ها توسط رضاکاران این جمعیت شروع گردید.

5- دو ورکشاپ در موضوعات توانمند سازی اقتصاد زنان و حق صحت باروری هم برگزار گردید.

6- سرک داخل بازار هم کار ساخت جویچه های آن تکمیل شده و کار زیر سازی و آماده ساختن آن برای آسفالت شروع شده است، این سرک به طول دو کیلومتر چهار ماه پیش توسط بانوی اول ایالات متحده آمریکا افتتاح شد.


هیچ نظری موجود نیست: