۱۳۸۷ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

سنگبری در جاغوری


دوستی در قسمت پیام های مطلب مرغداری در جاغوری، به افتتاح اولین واحد سنگبری در سایت جاغوری مرا راهنمایی کرد.
در قسمت پیام های آن کسی بنام یاری از زبان یکی از فیلسوفان غرب نوشته: عدم تلاش همه جانبه برای نابودی فقر جرم نابخشودنی است، زیرا فقر آتشی است که بهترین فضیلت را به خاکستر مبدل می کند.

امید است که همه مردم افغانستان به ویژه هزاره ها برای نابودی این بلای خانمانسوز تلاش همه جانبه نمایند.