۱۳۸۷ شهریور ۳۰, شنبه

به پیشواز روز جهانی صلح

بالاخره روز جهانی صلح رسید، فردا روز صلح است و سازمان ملل و بانی این روز (جیریمی گیلی) خیلی کوشش کرده اند و از همه (طرفین جنگ) خواسته اند که فردا را در صلح باشند و هیچ فیری نکنند و به هیچ انفجاری دست نزنند (درهای جنت را بسته کنند!) تا دیده شود.

در بامیان نیز پوسترهایی از پانزده مرد چوان که روی چمنی دایره وار خوابیده و سرهایشان به همدیگر شکل یک گل بوجود آورده در بازار و درختان منتهی به بازار الصاق شده است و روز گذشته هم مسابقه ای علمی بین شاگردان دو مکتب دخترانه و پسرانه بامیان به افتخار این روز برگزار شد (اینجا بخوانید ) و امروز هم ولسوالی یکاولنگ به نام ولسوالی صلح مسمی می شود و فردا ( روز بیست و یکم رمضان- روز شهادت امام علی (ع)) هم محفلی عمومی در مقابل بودای بزرگ برگزار می گردد.

اینها هم بخاطر صلح است، البته روزی سمبلیک!

هیچ نظری موجود نیست: