۱۳۸۷ شهریور ۳۱, یکشنبه

از سر گیری پروژه سرک بامیان-یکاولنگ

کار سرک بامیان-یکاولنگ که در هفته گذشته تعطیل شده بود از سرگرفته شده است.
به گزارش مسافرینی که روز گذشته از این مسیر عبور کرده کار در منطقه شیبرتو با محافظت پلیس در جریان بوده است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ظاهر جان خوش شدم
"حمید"