۱۳۸۷ شهریور ۲۷, چهارشنبه

افتتاح پروژه آبرسانی

از چند روز به این طرف پروژه آبرسانی قریه سرخقول مرکز بامیان به بهره برداری رسیده است.
در این پروژه آب از رودخانه توسط دستگاههای پمپاژ برقی به مخزنی به حجم چهل هزار لیتر در بالای قریه شبانه رسانده شده و صبح روز بعد وارد لوله های عمومی می گردد.

این پروژه را موسسه جهانی صلیب سرخ تمویل کرده است و حدود 570 خانواده از آن مستفید می گردند.
مشکل آب و عدم دسترسی شهرندان بامیانی با وجود وفور آب در رودخانه و چشمه زار دامنه کوه بابا یک مشکل عمده و جدی است، علت هم این است که بدلیل کمبود زمین کشاورزی مردم بومی یا مهاجرینی که جدیدا" ساکن مرکز بامیان شده اند مجبور شده اند که خانه های خود در تپه های خشک هندوکش، در امتداد پیکره های بودا اعمار نمایند، شهرک هایی چون مهاجرین توپچی، پیتاب لغمان، جگره خیل، زرگران، سرخقول، سنگ چسپان، سرخدر، اژدر، شین تیپه و ... مناطقی اند که ساکنان آن به آب دسترسی ندارند و هر روزه صدها زن و طفل با مرکب یا تشت های کلان ظروف و لباس راهی رودخانه می گردند تا آب برای آشامیدن و شستو بدست آورند این در حالی است که در مسیر های پایین همین رودخانه قریه جات زیادی باز هم از همان آب برای آشامیدن استفاده می کنند.
راه اندازی پروژه هایی از این دست باعث امیدواری ساکنان مرکز بامیان خواهد بود اما وابستگی این پروژه به نیروی برق و تجهیزات دیگر دوام این کار را با تردید مواجه می کند.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

ظاهرجان اینها حداقلها است
"حمید"

برهانی بامیانی گفت...

جناب اقای نظری درودحق نثارتان باد!ازاینکه درگزارشهایتان به تمام ابعادزندگی مردم بامیان توجه داشته وبه جزئیات مسایل ومشکلات حاکم برزندگی مردم می پردازیدقابل ستایش است ؛امیدکه چشمان حق بین شما وهمه ژورنالیستان پرتلاش بامیان نظاره گراعمال ورفتارمسئولین بوده ونیزقلم زیبای تان برای همیشه بازتاب دهنده حوادث مثبت ومنفی درزندگی مردم باشد.راستی این گزارش شمابرایم امیدبخش وخوشحال کننده بود چون منزل مادر قریه سرخقول است وخودنیزمشکلات بی ابی ودوربودن مسیرآب وزحمتهای فراوان را چشیده ودیده ام ونیزاینکه هزینه های زیادبرای آب این قریه به هدررفته است چه دردوران حزب وحدت وچه دردوران حاکمیت فعلی ازدرپروژه چاه عمیق سرخ قل سه سال قبل قریب مبلغ یک ملیون افغانی از پول برنامه همبستگی ملی همین قریه نصیب ترکهاشد بدون اینکه قطره آبی نصیب مردم محروم سرخ قل شود وجالب اینکه کسی پیگیرمساله هم نشد که چرااین بودجه ازجیب مردم که برای نان شب شان محتاج است به هدررفت وحداقل ازاینجیران ترکی توضیح می خواست. برهانی بامیانی

ناشناس گفت...

کمک آمریکا برای مبارزه با فقر در افغانستان


افغانستان در سال روان با کمبود شدید مواد خوراکی روبرو است
آمریکا اعلام کرده که برای کاهش فقر در افغانستان حاضر است سی و پنج هزار تن مواد خوراکی را در اختیار این کشور قرار دهد.

ناشناس گفت...

احداث پروژه های باز سازی

13:10/18:09:2008
کار باز سازی اساسی هشت پروژه آبرسانی در ولایت تخار و12 پروژه سرک و کانال در ولایت فراه آغاز شد.

انجنیر محمد سالم اکبری رییس اداره تنظیم آب ولایت تخار به رسانه ها گفت که کار این پروژه ها در ولسوالی های ینگی قلعه، دشت قلعه، خواجه بهاالدین و مرکز ولایت تخار در ظرف شش ماه تکمیل و از طریق آن بیش از پنجهزار جریب زمین زراعتی آبیاری خواهند شد.

وی افزود که هزینه بازسازی این هشت کانال 3 میلیون دالر بوده و از سوی وزارت انرژی و آب پرداخته می شود.

طبق یک خبر دیگر کار 12 پروژه سرکسازی و کانال درولایت فراه آغاز شد. عبدالروف نورزی رییس احیا و انکشاف دهات ولایت فراه می گوید که 6 پروژه شامل جغل اندازی سرک و 6 پروژه دیگر شامل پاک کاری کانالها در12 روستای اطراف مرکز فراه است. هزینه این پروژه ها ازسوی اداره انکشافی ایالات متحده فراهم می شود و از این طریق برای حدود 1900 تن زمینه اشتغال فراهم می گردد.