۱۳۸۷ شهریور ۲۵, دوشنبه

کورس روزنامه نگاری مدنی

امروز صبح کورس ده روز تحت نام "ژورنالیزم مدنی" در بامیان دایر شد. موسسه غیر دولتی پرس نو هالندی که حمایت کننده رسانه های آزاد است این دوره آموزشی را بنا به درخواست مقامات ولایت برای اولین بار در افغانستان دایر کرده است.

بنا به گفته رئیس این نهاد، آنان برای کمک به انکشاف و پیشرفت کشورهای در حال منازعه به رسانه های آنها کمک فنی و مالی میکنند، آقای ویلکو دیچونگ تاکید کرد که آنها برای این دوره آموزشی سرمایه گذاری "فوق العاده" کرده اند و به حمایت های خود از رسانه ها در بامیان ادامه می دهند.
روزنامه نگاری مدنی بیشتر بر انعکاس خواسته ها و صداهای مردم عام، قربانیان برخی بی توجهی مسئولین توجه دارد تا فعالیتهای مسئولین.

آموزگاران این کورس بنام های خانم فروکی سانتینگ و خانم نفیس نیا ایرانی الاصل هالندی اند که به گفته خودشان سابقه چندین دهه در امر روزنامه نگاری دارند از هالند آمده اند و موسسه ای دونر آنهاست و بخش انکشاف مسلکی شبکه انکشافی آغا خان هم در برگزاری آن همکار می باشد.

من هم در این کورس شرکت کرده ام، در حضور والی پیشنهاد کردم که ولایت زمینه نشست و آشنایی مقامات و روسای دولتی و موسسات را با خبرنگاران فراهم کنند، زیرا دیده می شود که برخی مقامات به حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و مکلفیت آنها در این مورد احترام نمی گذارد، داکتر سرابی از این پیشنهاد استقبال کرد و از مقامات هالندی و دونر این کورس (موسسه کوردیت) که نماینده اش می گفت در ارزگان، قندهار و بلخ پروژه های صحی و تعلیمی و زراعتی را حمایت می کنند نیز خواستم که تعهد عملی مبنی بر راه اندازی یک رادیو یا یک چاپخانه برای بامیان دهد، آنها قول دادند تا دیده شود.

در این کورس 27 نفر به شمول 5 تن از طبقه اناث (البته بیشتر بخاطر رعایت جندر) اشتراک ورزیده بودند، به نظرم که اکثریت این دوستان، خبرنگاری را خود با علاقه انتخاب نکرده اند امید می رود با توجه به صرف هزینه این کورس و سهم گیری چندین موسسه شرکت کنندگان با کسب مهارتهای فنی به این رشته علاقه مند شوند تا بتوانند با خدمات خود باعث تغییر در جامعه شوند.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

خبر مسرت بخشی بود، توانمند شدن رسانه ها که شاید بتوان از آن به سخنگوی نهادهای نهادهای مدنی تعبیر کرد، باعث آگاهی بخشی بیشتر به مردم و پرسشگری بیشتر از مسئولین خواهد شد.

امیدوارم که اساتید خوبی ارایه کننده این دوره آموزشی باشد و مثل پروژه های سابق فقط رنگ مالی نباشد.

حسن غلامپور

ناشناس گفت...

راستی چرا ما در افغانستان به زنان اناث می گوییم؟ من این کلمه را بسیار سنگین می یابم. مثلا می توان گفت که 5 نفرشان هم زن بودند. یا 5 خانم هم شرکت داشتند.

ناشناس گفت...

تقدیم به سرابی عزیز !!!
پندنامه ي افلاطون

ياد گير،
و حفظ كن،
و فهم كن، هر وقتي، كار ِ خويش را،
و انديشه كن به حال ِ خود،
و از هيچ كاري از كارهاي بزرگ ِ اين عالم، مترس،
و در هيچ وقت سستي و تأني (اين پا آن پا كردن) نكن،و از خيرات تجاوز جايز مشمار،
و هيچ خطايي را در اكتساب ِ درستي، سرمايه مساز،(با كارهاي بد به سمت ِ انجام ِ كارهاي خوب مرو)
و از امر ِ افضل به جهت ِ سروري ِ زايل(موقت)، اعراض مكن،(بخاطر ِ اينكه مدتي قدرت در دستت است سعي نكن كارهاي خوب را كنر بگذاري)
كه از سروري دائم اعراض كرده باشي.حكمت (دانايي) دوست دار و سخن ِ حكما بشنو، (پيامبر فرمود: ?از دانايان بپرس، با حكماي دانا رفت و آمد داشته باش و همنشين ِ بزرگان باش. سائل العلما، خالط الحكما و جالس الكبرا?)
و هواي دنيا (پست تر از خودت) از خود دور كن
و از آداب ِ ستوده امتناع مكن،

در به هيچ كار، پيش از وقت ِ آن كار مپيوند،
و چون به كاري مشغول باشي، از روي فهم و بصيرت به آن مشغول باش.
به توانگري، متكبر و معجب مشو،
و از مصائب، شكستگي و خواري به خود راه مده،
با دوست معامله چنان كن كه به حاكم محتاج نشوي،
و با دشمن معامله چنان كن كه در حكومت ظفر تو را بود.
با هيچ كس سفاهت (بي خردي و شوخي ِ پست) مكن
و تواضع با همه كس به كار دار
و هيچ متواضع را حقير مشمار.
در آنچه خود را معذور داري، برادر ِ خود را ملامت مكن.به بطالت شادمان مباش،
و بر بخت اعتماد مكن،
و از فعل ِ نيك پشيمان مشو،
با هيچ كس مزاح (بذله گويي و مسخره گي) مكن
هميشه بر ملامت ِ سيرت ِ عدل (سرزنش ِ راهي كه درست است) و استقامت و التزام ِ خيرات (پايداري و مجبور كردن ِ خود در كمك كردن) مواظبت كن،
تا نيكبخت گردي. (اين كارها باغث مي شود كه كسي بدبخت - بر اساس ِ تعريف ِ اول ِ صفحه - نشود و علاوه بر آن خوشبخت شود. )

حسین محمدی گفت...

سلام اقای نظری این وبلاگ من است
www.deiar.blogspot.com از این مرا راهنمای کنید ممنون میشم