۱۳۸۷ شهریور ۳۰, شنبه

انفاق به مستمندان

روز پنجشنبه غروب (شب 19 رمضان-قدر) صدها زن و مرد مستمند پیش دروازه مهمانخانه حزب وحدت -بامیان جمع شده بودند، سید ظاهر زکی عضو شورای علما و رئیس شورای ولایتی حزب وحدت در حال تقسیم کمک هایی مواد غذایی ( روغن و برنج و ...) به آنها بود.
کمک ها محدود بود و طبیعتا" به عده ای خاص بیشتر نرسید و ناله و فریاد صدهای دیگر همچنان باقی بود که فلانی فقط به قومهای خود داده و ...
گفته می شود که این کمک ها از سوی دفتر آیت الله سیستانی برای فقرای بامیانی کمک شده است.
من اولا" که با کمک مستقیم بخاطر گدا پروری آن مخالفم، ثانیا" معتقدم که چرا آقایان از قبل لیستی از فقیرترین فقرا تهیه نمی کنند تا کمک های احتمالی را به جای توزیع عمومی که با سرو صدا همراه باشد، بطور آبرومندانه توزیع کنند؟

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ظاهر جان با نظرت موافقم
هرکار با برنامه .

ناشناس گفت...

این را باید از اقایان ثروتمند شیوخ پرسید که به نام سهم و خمس پولها را به جیب خود و فامیل محترم می کنندونمونه بارز شیوخ مقیم ایران و جناب محقق می باشد که برای نام و شهرت درصد کمی را به شکل زننده ای بین مردم شریف پخش می کنند