۱۳۸۷ شهریور ۲۷, چهارشنبه

توقف کار سرک بامیان-یکاولنگ

از چند روز پیش شرکت کوریایی مجری احداث سرک قیر بامیان- یکاولنگ کار خویش را به دلیل تهدیدات طالبان علیه اتباع کوریایی متوقف کرده است.

سرک بامیان- یکاولنگ توسط رئیس جمهور ماه گذشته افتتاح شد و مردم بامیان بویژه یکاولنگ بسیار امیدوار بودند که این پروژه هرچه زودتر به بهره برداری برسد تا فاصله چهار ساعته یکاولنگ-بامیان را کمتر از یکساعت بپیمایند اما توقف کار این پروژه آنهم به دلیل اخطار طالبان این امید های مردم را اگر نگوئیم به یأس اما با تأخیر مواجه کرده است.

اگر منتظر بمانیم که طلاب کرام اجازه کار دهند، زهی خیال باطل است، اگر مطابق میل آنها رفتار شود که نباید خشت روی خشت بند شود و نتیجه آنکه امید بستن به خارجیان همین است دیگر.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

روز بخیر...

با ایجاد پسته امنیتی و گشت متداوم پلیس در امتداد سرک میتوان چیز های به انجام رساند..

اما معلوم نیست که همچو چیزی امکان پذیر است یا بهتر است سوره فاتحه خواند؟؟؟