۱۳۸۷ شهریور ۱۳, چهارشنبه

حاکمیت جدید

دیروز غروب به رادیو آزادی گوش می دادم، دو گزارش اش توجه ام را جلب کرد.
منشی مشرانو جرگه در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی در هوت خیل کابل تهدید کرد اگر حکومت و خارجی ها به هشدارهای آنان گوش ندهند آنان مجبورند استعفا کنند و مردم دست به "قیام ملی" بزنند.
و یکی از سخنگویان جرگه صلح منطقوی پیشنهاد کنفرانس بین المللی دیگری در مورد افغانستان را می داد که بایست تمام گروههای درگیر به شمول طالبان در آن دخیل بوده و بر اساس آن نظامی جدید ساخته شود، (یعنی کنفرانس بن و ساختار فعلی باید از بین برود)

لحظه ای فکر کردم، خدایا کشور به کدام سو می رود، این همه امید و آرزو به باد خواهد رفت؟ یا دو مرتبه قیام شروع می شود؟
وای خدایا وحشت دارم از قیام و انقلاب و مبارزات مسلحانه، دیگر بس است، 7 ثور، 6 جدی، 8 ثور، 23 سال خشونت و جنگ و آوارگی و ... نباید تکرار شود.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ظاهر جان اوضاع خراب است
"حمید"

ناشناس گفت...

نظری جان..

تا طالب و انتحاری است این کشتار ادامه خواهد یافت مگر اینکه کرزی و اطرفیانش از خواب سنگین بیدار شوند و مسایل قومی را کنار نهند که با این کار طالبان در حاشیه قرار خواهند گرفت و مرز ها و هدف ها مشخص و تنش ها بر طرف خواهد شد..

همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید اخر
نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها
حق جو